Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180443Hoàng Thị Như Quỳnh11/11/200018CNA01
2411180445Nguyễn Hữu Diễm Quỳnh27/09/200018CNA10
3411180447Phạm Thị Như Quỳnh05/01/200018CNA03
4411180448Tăng Như Quỳnh30/11/200018CNA08
5411180450Trần Thị Thúy Quỳnh20/08/200018CNA02
6411180451Nguyễn Thị Uyên Sa10/05/200018CNA08
7411180455Vũ Thái Sơn22/09/200018CNA08
8411180456Nguyễn Thị Sương08/02/200018CNA07
9411180457Hồ Thị Thanh Tâm19/03/200018CNA03
10411180458Nguyễn Thanh Tâm20/11/200018CNA10
11411180459Tô Thị Minh Tâm01/08/200018CNA05
12411180460Nguyễn Nhật Tân20/03/200018CNA09
13411180462Đào Phương Thanh21/01/200018CNA10
14411180463Đinh Thị Huyền Thanh10/08/200018CNA08
15411180464Đỗ Thị Huyền Thanh17/10/200018CNA04
16411180465Hoàng Thị Phương Thanh20/07/200018CNA07
17411180467Lê Thị Thanh Thanh11/09/200018CNA08
18411180468Nguyễn Thị Thanh12/09/200018CNA05
19411170554Vương Hoài Thao26/08/199918CNA10
20411170553Ca Hoàng Thành26/07/199917CNA09
21411180471Thái Thị Thành25/08/200018CNA09
22411180474Đỗ Thị Thu Thảo12/11/200018CNA05
23411170561Huỳnh Dương Phương Thảo23/05/199917CNA01
24411180478Nguyễn Mai Thu Thảo01/06/200018CNA02
25411180480Nguyễn Thị Ngọc Thảo12/06/200018CNA06
26411180482Nguyễn Thị Phương Hồng Thảo27/07/200018CNA02
27411180483Phạm Thị Thảo22/05/200018CNA10
28411180484Phạm Thị Ngọc Thảo28/03/200018CNA10
29411180485Phạm Thị Phương Thảo17/03/200018CNA07
30411180486Trần Phương Thảo26/03/200018CNA08
31411180487Trần Thị Phương Thảo16/12/200018CNA09