Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170755Biện Thị Mỹ Uyên22/02/199918CNA03
2411180589Dương Hoàng Uyên10/03/200018CNA01
3411180594Nguyễn Thị Mỹ Uyên24/11/200018CNA06
4411180595Nguyễn Thị Phương Uyên08/04/200018CNA08
5411180596Nguyễn Thị Tú Uyên10/05/200018CNA06
6411180599Thái Tú Uyên12/11/200018CNA08
7411180600Trần Văn Thục Uyên05/10/200018CNA04
8411170750Văn Thị Minh Uyên25/08/199917CNA01
9411180601Hoàng Thị Vân23/07/200018CNA04
10411180602Lê Trương Anh Vân10/07/200018CNA03
11411180603Lý Bảo Vân08/11/200018CNA10
12411180608Trần Mai Khánh Vân18/08/200018CNA05
13411180609Võ Thị Cẩm Vân05/11/200018CNA09
14411170769Lê Hà Vi26/11/199918CNA04
15411180611Lê Thảo Vi02/02/200018CNA01
16411180612Nguyễn Hà Vi25/12/200018CNA09
17411180613Nguyễn Thị Hồng Vi18/12/200018CNA03
18411180614Phan Thị Hà Vi13/06/200018CNA08
19411180618Châu Thị Yến Vy29/09/200018CNA02
20411180619Đỗ Nguyễn Tường Vy20/02/200018CNA07
21411180620Hồ Thị Hồng Vy29/11/200018CNA09
22411180622Lê Nguyễn Thúy Vy10/03/200018CNA02
23411180624Lê Thị Thúy Vy08/12/200018CNA05
24411180625Ngô Đoàn Tường Vy19/09/200019CNA02
25411180626Nguyễn Hà Vy02/12/200018CNA09
26411180627Nguyễn Thị Ngọc Vy16/04/200018CNA02
27411180628Nguyễn Thị Thảo Vy03/12/200018CNA06
28411180630Phạm Thị Hà Vy03/03/200018CNA06
29411180631Phạm Thị Xuân Vy06/12/200018CNA02
30411180632Phan Thị Vy20/01/200018CNA06
31411180633Nguyễn Hoàng Ngọc Vỹ02/08/200018CNA03
32411180634Phạm Thị Vỹ24/09/200018CNA03
33411180639Lê Thị Hải Yến08/05/200018CNA04
34411180640Trần Thị Kim Yến02/05/200018CNA10
35411180636Hoàng Thị Như Ý10/03/200018CNA10
36411180637Nguyễn Ngọc Như Ý30/08/200018CNA08
37411180638Nguyễn Thị Ý16/10/200018CNA08