Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411254161107Nguyễn Bảo Hằng14/07/199817CNA04
2411170151Nguyễn Thị Thanh Hằng16/10/199917CNA11
3411170152Nguyễn Thị Thu Hằng16/03/199917CNA10
4411170161Nguyễn Thị Thuý Hằng12/08/199917CNA04
5411170155Trần Diệu Hằng11/09/199917CNA05
6411170139Trần Thị Hai04/03/199917CNA02
7411170129Cao Thị Thu Hà02/07/199917CNA07
8411170125Lê Thị Hà02/07/199917CNA09
9411170135Lê Thị Trúc Hà31/08/199917CNA08
10411170123Nguyễn Thị Thu Hà04/12/199917CNA03
11411170132Nguyễn Thị Thu Hà15/12/199917CNA04
12411170134Phạm Thị Thu Hà13/07/199917CNA11
13411170133Trần Thị Thu Hà22/11/199917CNA06
14411170130Võ Lê Ngọc Hà14/08/199917CNA05
15411170172Nguyễn Hào10/03/199917CNA04
16411170146Ngô Thị Hân24/04/199917CNA09
17411170144Nguyễn Đình Gia Hân17/07/199917CNA04
18411170145Nguyễn Thị Ngọc Hân27/06/199917CNA06
19411170141Nguyễn Trường Gia Hân03/06/199817CNA08
20411170143Phan Mai Hân15/09/199917CNA07
21411170174Nguyễn Thị Thu Hậu12/06/199917CNA12
22411170180Cao Thị Thu Hiền15/09/199917CNA03
23411170176Hà Xuân Hiền11/10/199917CNA01
24411170185Hồ Thị Thu Hiền24/06/199917CNA10
25411170184Mai Thủy Thu Hiền17/07/199917CNA04
26411170187Ngô Thị Thu Hiền26/03/199917CNA01
27411170182Nguyễn Thị Thu Hiền17/05/199917CNA06
28411170179Nguyễn Thị Thuý Hiền02/07/199917CNA02
29411170178Nguyễn Thị Thúy Hiền10/06/199917CNA12
30411170191Nguyễn Thu Hiền04/05/199917CNA03
31411171169Văn Hạ Hiền05/06/199817CNA04
32411170181Võ Thị Thanh Hiền20/06/199917CNA09
33411170198Nguyễn Đăng Hiếu22/08/199917CNA01
34411170196Nguyễn Thị Thanh Hiếu12/08/199917CNA06