Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170373Nguyễn Hoàn Ngọc01/11/199917CNA11
2411170374Nguyễn Thị Bích Ngọc08/01/199917CNA03
3411170380Văn Thị Khánh Ngọc26/02/199917CNA12
4411170376Võ Thị Hồng Ngọc16/03/199917CNA02
5411170377Võ Thị Như Ngọc10/01/199917CNA01
6411170386Dương Thị Khánh Nguyên18/07/199917CNA08
7411170384Huỳnh Thị Thảo Nguyên28/01/199917CNA05
8411170388Nguyễn Huệ Hằng Nguyên17/07/199917CNA07
9411170385Nguyễn Thị Phúc Nguyên07/09/199917CNA06
10411170394Nguyễn Thị Nguyệt23/08/199917CNA12
11411170395Nguyễn Thị Xuân Nguyệt16/07/199917CNA10
12411170392Phan Thị Minh Nguyệt20/07/199917CNA11
13411170391Thái Thị Nguyệt12/01/199917CNA09
14411170398Lê Thị Thanh Nhàn20/09/199917CNA01
15411170399Nguyễn Thị Thanh Nhàn05/07/199917CNA02
16411170400Đoàn Thị Nhân17/07/199917CNA03
17411170401Hồ Văn Nhân16/01/199917CNA06
18411170420Đoàn Thị Hồng Nhi24/12/199917CNA11
19411170414Hoàng Ý Nhi19/11/199717CNA05
20411170415Nguyễn Thị Hà Nhi04/01/199917CNA12
21411170418Nguyễn Thị Kiều Nhi19/02/199917CNA01
22411170411Nguyễn Tuyết Nhi06/11/199917CNA08
23411170406Nhân Thị Thanh Nhi13/11/199917CNA06
24411170425Phạm Quỳnh Nhi22/10/199917CNA09
25411170429Phạm Thị Yến Nhi25/07/199917CNA03
26411170421Phạm Thị Ý Nhi24/06/199917CNA06
27411170416Thạch Thị Yến Nhi06/02/199917CNA09
28411170407Tống Thị Yến Nhi06/03/199917CNA02
29411170424Trần Thị Cẩm Nhi03/09/199917CNA10
30411170431Võ Thị Yến Nhi27/12/199917CNA07
31411170435Đoàn Thị Hồng Như09/03/199917CNA10
32411170436Hồ Phi Nhung21/03/199917CNA05
33411170439Lê Thị Nhung29/10/199917CNA09
34411170446Lương Thị Thanh Nhung19/03/199917CNA03
35411170443Nguyễn Phương Nhung06/01/199917CNA02
36411170438Nguyễn Thị Nhung04/10/199917CNA08