Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180871Vũ Thị Thanh Phương30/11/200018CNACLC04
2411180872Phan Thị Phượng26/12/199918CNACLC03
3411180873Võ Thị Uyên Phượng18/12/200018CNACLC06
4411180863Hồ Nhã Phúc30/03/200018CNACLC02
5411180876Lê Thị Nhật Quyên24/10/200018CNACLC02
6411180879Lê Thị Như Quỳnh01/09/200018CNACLC03
7411180880Ngô Thúy Quỳnh26/02/200018CNACLC04
8411180881Lê Minh Sang23/06/200018CNACLC01.
9411180883Lê Thị Mai Sương01/01/200018CNACLC03
10411180884Đào Thanh Tâm05/10/200018CNACLC02
11411180885Hồ Thị Thanh Tâm27/10/200018CNACLC03
12411180898Lương Thị Thảo09/05/200018CNACLC01.
13411171061Nguyễn Thị Thảo01/01/199917CNACLC01
14411180899Nguyễn Thị Thanh Thảo03/02/200018CNACLC04
15411180891Nguyễn Thị Hồng Thắm08/08/200018CNACLC05
16411180903Võ Thị Thống14/04/200018CNACLC05
17411180906Nguyễn Anh Thư07/10/200018CNACLC06
18411180907Nguyễn Thị Anh Thư19/08/200018CNACLC05
19411180909Trần Đình Uyên Thư10/06/200018CNACLC03
20411180910Võ Nguyễn Minh Thư12/05/200018CNACLC06
21411180913Lê Thị Hoài Thương20/06/200018CNACLC04
22411180915Phan Thị Mỹ Thương19/05/200018CNACLC03
23411180918Lê Nguyễn Phương Thuỳ07/10/200018CNACLC01.
24411180923Nguyễn Ngọc Anh Thy14/01/200018CNACLC01.
25411180924Đặng Thị Thuỷ Tiên09/01/200018CNACLC02
26411180926Nguyễn Thị Bích Tiên24/02/200018CNACLC02
27411180927Trịnh Thủy Tiên30/08/200018CNACLC04
28411180942Phạm Thị Quỳnh Trang25/05/200018CNACLC04
29411180929Hà Thị Thùy Trâm24/07/200018CNACLC06
30411180932Lê Nguyễn Quỳnh Trâm02/11/200018CNACLC05
31411180933Nguyễn Thị Khánh Trâm05/04/200018CNACLC03
32411180934Nguyễn Thị Ngọc Trâm08/08/200018CNACLC05
33411180935Hoàng Trân Trân07/09/200018CNACLC02