Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200163Trần Thị Thùy Liên05/03/200220CNA03
2411200406Lê Thị Thúy Liễu02/02/200220CNA09
3411200083Bạch Văn Hà Linh02/01/200220CNA01
4411200121Dương Thị Ngọc Linh14/09/200220CNA02
5411200164Đặng Thị Thùy Linh17/07/200220CNA03
6411200084Đậu Khánh Linh10/04/200220CNA01
7411200289Đoàn Thị Khánh Linh24/03/200220CNA06
8411200199Hoàng Nguyễn Khánh Linh18/09/200220CNA04
9411200120Lê Huyền Linh27/01/200220CNA02
10411200119Lê Khánh Linh20/12/200220CNA02
11411200327Lê Thị Linh12/11/200220CNA07
12411200527Lê Thị Nhật Linh12/02/200120CNA12
13411200408Nguyễn Cao Khánh Linh01/06/200220CNA09
14411200744Nguyễn Doãn Khánh Linh11/11/200220CNA13
15411200290Nguyễn Đoàn Mai Linh10/10/200220CNA06
16411200492Nguyễn Mai Linh13/02/200220CNA11
17411200243Nguyễn Thị Linh02/12/200220CNA05
18411200328Nguyễn Thị Linh25/01/200220CNA07
19411200407Nguyễn Thị Linh10/10/200220CNA09
20411200452Nguyễn Thị Ái Linh24/12/200220CNA10
21411200124Nguyễn Thị Ánh Linh14/03/200220CNA02
22411200122Nguyễn Thị Tố Linh19/04/200220CNA02
23411200365Phạm Hồng Linh26/01/200220CNA08
24411200526Phạm Thị Mỹ Linh10/11/200220CNA12
25411200493Trần Quỳnh Linh01/04/200220CNA11
26411200123Võ Thị Việt Linh04/06/200220CNA02
27411200085Đỗ Hồng Thanh Loan05/12/200220CNA01
28411200494Hồ Thị Loan15/05/200220CNA11
29411200366Nguyễn Thị Thanh Loan23/06/200220CNA08
30411200745Hồ Đặng Ngọc Long11/04/200220CNA13
31411200200Nguyễn Võ Long30/11/200220CNA04
32411200367Lữ Thị Kim Lộc27/05/200220CNA08
33411200291Phạm Thị Lợi21/03/200220CNA06
34411200244Nguyễn Xuân Lực23/02/200220CNA05
35411200292Đồng Thị Khánh Ly12/07/200220CNA06
36411200201Đoàn Thị Cẩm Ly14/10/200220CNA04