Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180489Võ Thị Thảo02/10/200018CNA10
2411180490Võ Thị Phương Thảo20/01/200018CNA02
3411180494Hứa Thị Bách Thiện10/05/200018CNA07
4411180497Phạm Thị Thông04/04/200018CNA02
5411170583Nguyễn Hoàng Anh Thư04/11/199917CNA06
6411180503Nguyễn Thị Anh Thư29/01/200018CNA06
7411180505Nguyễn Trần Khánh Thư05/12/200018CNA10
8411180513Lê Thị Thương09/10/200018CNA05
9411180514Nguyễn Thị Hoài Thương01/10/200018CNA02
10411180516Phạm Thị Ngọc Thương20/10/200018CNA05
11411180517Vũ Thị Thương09/01/200018CNA05
12411180531Nguyễn Thị Thanh Thuyền15/03/200018CNA10
13411180534Đặng Trần Thuỷ Tiên27/04/200018CNA07
14411180540Võ Thị Thủy Tiên03/08/200018CNA09
15411180542Lê Thị Tình16/07/200018CNA05
16411180553Hà Thị Thảo Trang08/07/200018CNA09
17411180557Lê Thị Quỳnh Trang03/01/200018CNA03
18411180560Ngô Thị Quỳnh Trang22/09/200018CNA04
19411180563Nguyễn Việt Trang15/09/200018CNA05
20411180567Trần Thị Huyền Trang27/05/200018CNA01
21411180544Đinh Nguyệt Trâm16/08/200018CNA04
22411180545Lê Thị Huyền Trâm13/10/200018CNA03
23411180548Nguyễn Thị Ngọc Trâm29/10/200018CNA04
24411180576Trần Lê Mỹ Trinh02/10/200018CNA02
25411180577Võ Thị Bảo Trinh30/12/200018CNA03
26411180578Đỗ Thanh Trúc25/06/200018CNA04
27411180579Nguyễn Thanh Trúc31/08/200018CNA03
28411180584Nguyễn Văn Tùng01/07/200018CNA05
29411180582Nguyễn Ngọc Thanh Tú17/11/200018CNA04
30411258151136Nguyễn Cát Uyên03/08/199715CNA08
31411180596Nguyễn Thị Tú Uyên10/05/200018CNA06
32411180599Thái Tú Uyên12/11/200018CNA08
33411180601Hoàng Thị Vân23/07/200018CNA04
34411180602Lê Trương Anh Vân10/07/200018CNA03
35411180603Lý Bảo Vân08/11/200018CNA10
36411180608Trần Mai Khánh Vân18/08/200018CNA05
37411180609Võ Thị Cẩm Vân05/11/200018CNA09
38411180611Lê Thảo Vi02/02/200018CNA01
39411180612Nguyễn Hà Vi25/12/200018CNA09
40411180614Phan Thị Hà Vi13/06/200018CNA08
41411180618Châu Thị Yến Vy29/09/200018CNA02
42411180620Hồ Thị Hồng Vy29/11/200018CNA09
43411180622Lê Nguyễn Thúy Vy10/03/200018CNA02
44411180624Lê Thị Thúy Vy08/12/200018CNA05
45411180625Ngô Đoàn Tường Vy19/09/200019CNA02
46411180631Phạm Thị Xuân Vy06/12/200018CNA02
47411180633Nguyễn Hoàng Ngọc Vỹ02/08/200018CNA03
48411180640Trần Thị Kim Yến02/05/200018CNA10
49411180636Hoàng Thị Như Ý10/03/200018CNA10
50411180637Nguyễn Ngọc Như Ý30/08/200018CNA08