Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1412170427Nguyễn Thị Yến Nhi05/10/199917CNATM02
2412170428Nguyễn Thị Yến Nhi07/08/199917CNATM01
3412170410Trần Thị Tuyết Nhi05/10/199917CNATM01
4412170417Trần Thị Yến Nhi29/08/199917CNATM04
5412170450Đặng Thị Hồng Nhung02/12/199917CNATM04
6412170437Huỳnh Thị Hồng Nhung24/03/199917CNATM03
7412170458Dương Thị Oanh06/05/199917CNATM01
8412170475Huỳnh Dương Minh Phương21/05/199917CNATM03
9412170489Trần Như Phương07/11/199917CNATM02
10412153161124Bùi Hoàng Quân17/02/199816CNATM03
11412170516Lê Thanh Khánh Quỳnh05/08/199917CNATM04
12412170532Nguyễn Đức Tân26/11/199917CNATM04
13412170558Bùi Thị Phương Thảo30/06/199917CNATM03
14412170565Lê Thị Hiếu Thảo20/06/199917CNATM02
15412170556Nguyễn Hà Việt Thảo09/06/199917CNATM01
16412170562Võ Thị Phương Thảo16/06/199917CNATM04
17412170568Trần Nguyễn Cẩm Thi28/10/199917CNATM01
18412152161129Đặng Hoa Thiên13/08/199816CNATM02
19412170571Lê Ngọc Tứ Thiện06/08/199917CNATM02
20412170576Lê Thị Thơm23/11/199917CNATM03
21412170591Đặng Ngọc Minh Thư07/01/199917CNATM01
22412170596Lê Nguyễn Hoài Thương02/06/199917CNATM04
23412170599Nguyễn Tú Thương Thương27/12/199917CNATM03
24412170581Trương Lý Hoài Thu03/04/199917CNATM04
25412170616Đỗ Thị Thủy08/01/199917CNATM02
26412170622Huỳnh Thị Thu Thủy01/12/199917CNATM03
27412170619Phạm Nguyễn Như Thủy05/10/199917CNATM04
28412170621Trần Thị Kim Thủy07/11/199917CNATM01
29412170604Trần Thị Thúy10/09/199917CNATM02
30412170625Nguyễn Thị Nhật Thy23/08/199917CNATM03
31412170632Kiều Quỳnh Tiên19/06/199917CNATM02
32412170633Nguyễn Lê Thủy Tiên12/05/199917CNATM04