Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1412180759Đỗ Nam Phi Khanh20/03/200018CNATMCLC02
2412180769Mai Ngô Ngọc Lê14/04/200018CNATMCLC04
3412180771Đặng Thị Khánh Linh28/06/199918CNATMCLC04
4412180772Hồ Quang Linh10/03/199918CNATMCLC04
5412180773Hoàng Thị Thùy Linh05/04/200018CNATMCLC02
6412161161113Nguyễn Trần Cát Linh26/07/199816CNATMCLC01
7412180778Phạm Thị Ngọc Linh20/10/200018CNATMCLC01
8412180781Võ Thị Hiếu Linh14/05/200018CNATMCLC01
9412180788Nguyễn Trần Nhật Long18/08/200018CNATMCLC01
10412180794Vưu Huệ Mẫn03/11/200018CNATMCLC03
11412180796Nguyễn Hoàng Minh26/10/200018CNATMCLC01
12412180800Hồ Thị Diễm My11/11/200018CNATMCLC01
13412180803Nguyễn Thị Diệu My07/03/200018CNATMCLC02
14412180810Trần Nguyễn Phương Nga19/10/200018CNATMCLC04
15412180813Lê Thị Ngân12/10/200018CNATMCLC03
16412180815Lê Thị Phương Ngân21/08/200018CNATMCLC01
17412180820Trần Nguyễn Hồng Ngân09/07/200018CNATMCLC03
18412180821Trương Thị Thanh Ngân27/09/200018CNATMCLC02
19412180825Lê Thị Bích Ngọc24/04/200018CNATMCLC02
20412180827Nguyễn Thị Ngọc10/02/200018CNATMCLC02
21412180828Võ Thị Bích Ngọc22/06/200018CNATMCLC03
22412180829Dương Thị Bảo Nguyên24/11/200018CNATMCLC03
23412180831Nguyễn Quốc Nguyên19/07/200018CNATMCLC02
24412180832Nguyễn Trần Hoàng Nguyên02/12/200018CNATMCLC04
25412180835Lê Thị Mỹ Nguyện22/04/200018CNATMCLC03
26412180837Hoàng Hà Nhi27/12/200018CNATMCLC03
27412180842Nguyễn Bạch Nhi21/08/200018CNATMCLC02
28412180849Trương Thị Ý Nhi21/03/200018CNATMCLC04
29412180852Nguyễn Phương Tố Như01/10/200018CNATMCLC04
30412180862Vương Kiều Oanh09/05/200018CNATMCLC04
31412180865Hoàng Châu Phương04/01/200018CNATMCLC01
32412180869Phan Bích Phương16/05/200018CNATMCLC04
33412180864Nguyễn Hoàng Đa Phúc27/10/200018CNATMCLC04
34412180874Nguyễn Minh Quân30/08/200018CNATMCLC03
35412180878Lê Như Quỳnh09/09/200018CNATMCLC02