Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1412200230Lê Minh Tâm10/04/200220CNATM03
2412200229Nguyễn An Tâm02/09/200220CNATM03
3412200231Y Tenh29/06/200220CNATM03
4412200189Đặng Thị Thanh Thảo02/08/200220CNATM02
5412200232Hồ Thị Phương Thảo21/09/200220CNATM03
6412200146Huỳnh Võ Thanh Thảo03/05/200220CNATM01
7412200235Nguyễn Thị Thanh Thảo23/04/200220CNATM03
8412200233Phan Thị Kim Thảo14/11/200220CNATM03
9412200234Phan Thị Thanh Thảo02/05/200220CNATM03
10412200145Bùi Hồng Thắm29/11/200220CNATM01
11412200236Hà Phước Thịnh14/05/200220CNATM03
12412200147Nguyễn Hoàng Anh Thư15/05/200220CNATM01
13412200238Thái Ngọc Anh Thư13/09/200220CNATM03
14412200239Đặng Thị Út Thương01/10/200220CNATM03
15412200192Đinh Thị Ý Thương24/02/200220CNATM02
16412200191Nguyễn Lê Ngọc Thương04/11/200220CNATM02
17412200237Lê Thị Kim Thu26/10/200220CNATM03
18412200190Nguyễn Thị Minh Thu06/09/200220CNATM02
19412180498Thái Thị Hoài Thu19/09/200018CNATM02
20412200148Lê Thị Thùy26/11/200220CNATM01
21412200149Nguyễn Bảo Thy04/10/200220CNATM01
22412200193Trần Thị Thanh Tịnh22/06/200220CNATM02
23412200150Nguyễn Nhật Tiến27/03/200220CNATM01
24412200152Hoàng Thị Tình29/07/200220CNATM01
25412200151Nguyễn Thị Tình02/08/200220CNATM01
26412200153Nguyễn Huyền Trang18/12/200220CNATM01
27412200242Võ Thị Trang20/02/200220CNATM03