Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1412170576Lê Thị Thơm23/11/199917CNATM03
2412170591Đặng Ngọc Minh Thư07/01/199917CNATM01
3411170582Nguyễn Võ Anh Thư22/02/199917CNA09
4412170596Lê Nguyễn Hoài Thương02/06/199917CNATM04
5412170599Nguyễn Tú Thương Thương27/12/199917CNATM03
6412180515Phạm Huyền Thương25/12/200018CNATM01
7412170622Huỳnh Thị Thu Thủy01/12/199917CNATM03
8412170621Trần Thị Kim Thủy07/11/199917CNATM01
9412180521Hoàng Thị Thúy28/01/200018CNATM01
10412170604Trần Thị Thúy10/09/199917CNATM02
11412170625Nguyễn Thị Nhật Thy23/08/199917CNATM03
12412170632Kiều Quỳnh Tiên19/06/199917CNATM02
13412170633Nguyễn Lê Thủy Tiên12/05/199917CNATM04
14412170629Nguyễn Thị Minh Tiên15/07/199917CNATM01
15411170635Nguyễn Thị Phương Tiên22/03/199917CNA06
16412170636Lê Thị Tiến01/04/199917CNATM03
17412170642Nguyễn Thị Phùng Toàn11/06/199917CNATM01
18412170680Đoàn Thị Ngọc Trang08/07/199917CNATM04
19412170673Lê Thị Thùy Trang06/02/199917CNATM01
20412170681Lương Thị Trang16/10/199917CNATM02
21411170679Nguyễn Thị Trang15/07/199917CNA08
22412170699Nguyễn Thị Trang20/09/199917CNATM02
23412170676Nguyễn Thị Huyền Trang04/12/199917CNATM03
24412170692Trầm Thị Thùy Trang15/01/199917CNATM03
25411170670Trần Thị Hiền Trang16/01/199918CNA02
26412170654Lê Thị Bích Trâm14/09/199917CNATM04
27412170647Nguyễn Thị Thùy Trâm07/08/199917CNATM03
28412170703Nguyễn Hoài Trinh20/12/199917CNATM01
29412170706Nguyễn Thị Kiều Trinh25/06/199917CNATM02
30412170714Nguyễn Thị Thùy Trinh01/11/199917CNATM03
31412190434Trần Thị Phương Trinh18/05/200119CNATM01
32412170727Bùi Minh Tuấn21/05/199917CNATM04
33412170728Nguyễn Anh Tuấn28/02/199917CNATM02
34411171175Ninh Anh Tuấn04/08/199817CNA08
35412154161128Nguyễn Thị Bích Tuyền05/10/199717CNATM04
36412170741Đoàn Thị Thu Uyên17/09/199917CNATM01
37412170753Nguyễn Châu Uyên23/07/199917CNATM04
38412170748Nguyễn Hoài Thục Uyên28/05/199917CNATM01
39412170747Phan Bảo Uyên11/11/199917CNATM03
40412170768Nguyễn Thị Kiều Vân22/06/199917CNATM02
41412170778Nguyễn Hương Việt01/11/199917CNATM01
42411170785Đỗ Thị Trúc Vy10/08/199917CNA10
43412180629Nguyễn Thị Thùy Vy18/02/200018CNATM01