Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1412190580Trần Thị Lan Hương10/09/200119CNATMCLC02
2412190569Lê Khánh Huyền07/07/200119CNATMCLC04
3412190571Phan Thị Thanh Huyền12/12/200119CNATMCLC04
4412190573Võ Khánh Huyền15/10/200119CNATMCLC04
5412190586Lê Việt Khanh21/11/200119CNATMCLC01
6412190589Phan Đình Long Khánh01/12/200119CNATMCLC03
7412190594Hoàng Bích Khôi19/12/200119CNATMCLC04
8412190593Trương Chí Khoa11/12/200119CNATMCLC01
9412190582Nguyễn Thị Kiều20/05/200119CNATMCLC04
10412190584Nguyễn Thị Thiên Kim25/09/200119CNATMCLC02
11412190599Trương Thúy Liên25/04/200119CNATMCLC02
12412190600Đặng Đào Khánh Linh15/08/200119CNATMCLC04
13412190603Lê Hoài Linh04/06/200119CNATMCLC04
14412190604Lê Trần Gia Linh06/01/200119CNATMCLC02
15412190605Nguyễn Huỳnh Mai Linh19/04/200119CNATMCLC02
16412190606Nguyễn Phạm Hà Linh26/10/200119CNATMCLC04
17412190608Nguyễn Thùy Linh22/10/200019CNATMCLC03
18412161161113Nguyễn Trần Cát Linh26/07/199816CNATMCLC01
19412190610Phạm Thị Hoài Linh20/08/200119CNATMCLC03
20412190615Trần Thị Vân Loan10/04/200119CNATMCLC03
21412190616Cao Thanh Ly20/07/200119CNATMCLC03
22412190618Lê Thị Cẩm Ly25/08/200119CNATMCLC01
23412190624Nguyễn Thị Thanh Mai17/08/200119CNATMCLC04
24412190627Hồ Hoàng Gia Minh01/10/200119CNATMCLC02
25412190626Hoàng Ngọc Minh19/08/200119CNATMCLC01
26412190632Nguyễn Trà My04/11/200119CNATMCLC04
27412190634Phạm Gia Mỹ29/08/200119CNATMCLC01
28412190635Tôn Nữ Ngọc Mỹ03/09/200119CNATMCLC01
29412190637Vương An Na08/11/200019CNATMCLC04
30412190652Huỳnh Thị Trúc Ngân23/09/200119CNATMCLC01