Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1413180003Thái Nguyễn Tâm Anh16/04/200018CNP01
2413180004Nguyễn Thị Tú Bình18/07/200018CNP01
3413180009Nguyễn Thị Bích Diễm08/04/200018CNP01
4413180006Nguyễn Ngọc Đăng09/11/200018CNP01
5413180016Nguyễn Thị Hạ04/04/200018CNP01
6413180019Võ Thị Bích Hằng01/11/200018CNP01
7413180013Bùi Thị Hà13/10/200018CNP01
8413180024Lê Thị Lan Hương25/10/200018CNP01
9413180025Mai Hương04/08/200018CNP01
10413180032Nguyễn Thị Mỹ Linh20/04/200018CNP01
11413180047Ngô Thị Thảo Nhi21/06/200018CNP01
12413180053Nguyễn Hoàng Hải Phụng14/10/200018CNP01
13413180069Trần Phương Trang20/05/200018CNP01
14413180066Phan Thị Ngọc Trâm22/05/200018CNP01
15413180067Văn Hoài Trâm18/05/200018CNP01
16413180075Trần Thị Thu Vân28/06/200018CNP01
17413180076Võ Ngọc Thùy Vân22/02/200018CNP01
18413180081Hồ Minh Ý26/03/200018CNP01