Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1413180001Phạm Thị Vân Anh04/09/200018CNPDL01
2413180003Thái Nguyễn Tâm Anh16/04/200018CNP01
3413180004Nguyễn Thị Tú Bình18/07/200018CNP01
4413180009Nguyễn Thị Bích Diễm08/04/200018CNP01
5413170072NGUYỄN THỊ DUNG19/08/199918CNPDL01
6413180012Dương Thị Mỹ Duyên15/06/200018CNPDL01
7413180006Nguyễn Ngọc Đăng09/11/200018CNP01
8413180016Nguyễn Thị Hạ04/04/200018CNP01
9413180020Nguyễn Thị Hồng Hạnh08/11/200018CNPDL01
10413180019Võ Thị Bích Hằng01/11/200018CNP01
11413180013Bùi Thị Hà13/10/200018CNP01
12413180014Lê Thị Thu Hà08/03/200018CNPDL01
13413170010Nguyễn Thị Hải Hà04/08/199917CNPDL01
14413180017Trần Duy Hải13/10/200018CNPDL01
15413180024Lê Thị Lan Hương25/10/200018CNP01
16413180025Mai Hương04/08/200018CNP01
17413180026Nguyễn Thị Thu Huyền17/09/200018CNPDL01
18413180032Nguyễn Thị Mỹ Linh20/04/200018CNP01
19413180035Trần Thị Mỵ Lương25/07/200018CNPDL01
20413180036Hồ Gia Ly31/07/200018CNPDL01
21413180037Phạm Lê Ly Ly10/09/200018CNPDL01
22413180038Nguyễn Công Minh05/02/200018CNPDL01