Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1414170003Nguyễn Thị Kim Anh28/08/199917CNN01
2414170005Nguyễn Thy Anh28/04/199917CNN01
3414180005Trương Hoàng Anh17/09/200018CNN01
4414180008Nguyễn Thị Quỳnh Châu05/01/200018CNN01
5414180018Vũ Thị Mỹ Duyên06/03/200018CNN01
6414170012Nguyễn Thị Hậu02/09/199917CNN01
7414170015Nguyễn Thị Hoa07/09/199917CNN01
8414170018Phan Thu Hương30/08/199917CNN01
9414170017Nguyễn Hoành Hùng29/04/199917CNN01
10414170020Hồ Đặng Gia Khánh16/07/199917CNN01
11414170022Nguyễn Thị Ngọc Lê23/08/199917CNN01
12414170023Nguyễn Thùy Linh24/03/199917CNN01
13414170078PHAN THỊ HƯƠNG LY19/02/199817CNN01
14414170080NGÔ ÁNH NGỌC02/10/199917CNN01
15414170085HỨA THỊ QUỲNH NHƯ01/04/199917CNN01
16414170039Phạm Thị Quỳnh Như27/12/199917CNN01
17414170093NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG09/09/199917CNN01
18414170104NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN06/08/199917CNN01
19414170112VÕ BẢO YÊN03/10/199917CNN01