Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1414180004Phan Thị Vân Anh30/06/200018CNNDL01
2414180012Võ Ngọc Phương Đài02/02/200018CNNDL01
3414180026Lê Minh Hiếu14/03/199819CNNDL01
4414180027Trần Thị Hiếu02/09/200018CNNDL01
5414180030Nguyễn Thị Huế01/10/199918CNNDL01
6414180032Nguyễn Quang Huy31/07/200018CNNDL01
7414170034Bùi Thị Như Ngọc23/10/199917CNNDL01
8414180037Lê Nguyễn Khánh Ngọc19/03/200018CNNDL01
9414180041Phan Thị Xuân Nhi16/01/200018CNNDL01
10414180045Trần Thị Kim Nhung06/08/200018CNNDL01
11414180046Lê Thị Kim Oanh06/12/200018CNNDL01
12414180053Võ Thị Thanh Tâm27/10/200018CNNDL01
13414180064Trần Thị Cẩm Vân06/08/200018CNNDL01
14414180068Thái Như Ý07/12/200018CNNDL01