Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1414170003Nguyễn Thị Kim Anh28/08/199917CNN01
2414170005Nguyễn Thy Anh28/04/199917CNN01
3414170067NGUYỄN THỊ MỸ DUNG09/01/199917CNN01
4414170012Nguyễn Thị Hậu02/09/199917CNN01
5414170014Nguyễn Ngọc Hiếu01/02/199917CNN01
6414170015Nguyễn Thị Hoa07/09/199917CNN01
7414170018Phan Thu Hương30/08/199917CNN01
8414170017Nguyễn Hoành Hùng29/04/199917CNN01
9414170020Hồ Đặng Gia Khánh16/07/199917CNN01
10414170022Nguyễn Thị Ngọc Lê23/08/199917CNN01
11414170023Nguyễn Thùy Linh24/03/199917CNN01
12414170078PHAN THỊ HƯƠNG LY19/02/199817CNN01
13414170025Phạm Thị Mai11/11/199917CNN01
14414170030Mai Nguyễn Thanh Nga22/01/199917CNN01
15414170080NGÔ ÁNH NGỌC02/10/199917CNN01
16414170085HỨA THỊ QUỲNH NHƯ01/04/199917CNN01
17414170039Phạm Thị Quỳnh Như27/12/199917CNN01
18414170093NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG09/09/199917CNN01
19414170043Phạm Thị Thu Thảo07/05/199517CNN01
20414170104NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN06/08/199917CNN01
21414170108VÕ THỊ BÍCH TRÂM20/06/199817CNN01
22414170057Nguyễn Thị Ngọc Tuyền02/07/199917CNN01
23414170061Trịnh Thanh Văn21/02/199817CNN01
24414170112VÕ BẢO YÊN03/10/199917CNN01