Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1415190010Trương Nguyễn Ngọc Ánh14/09/200119CNTTM01
2415190019Lê Hương Giang17/08/200119CNTTM01
3415190022Bùi Thị Hà28/04/200119CNTTM01
4415190031Võ Thị Mai Hiền02/03/200119CNTTM01
5415190032Lê Thị Kim Hiếu01/07/200119CNTTM01
6415190035Phạm Thị Khánh Hòa19/06/200119CNTTM01
7415190042Phạm Thị Hường09/11/200119CNTTM01
8415190036Nguyễn Khánh Huyền31/07/200119CNT01
9415190037Nguyễn Thị Minh Huyền06/11/200119CNTTM01
10415190038Nguyễn Thị Thanh Huyền26/01/200119CNTTM01
11415190044Nguyễn Hữu Hoàng Lan19/08/200119CNTTM01
12415190047Phùng Thị Lên20/12/200119CNTTM01
13415190049Dương Võ Nhị Linh02/06/200119CNTTM01
14415190050Huỳnh Thị Mỹ Linh28/02/200119CNTTM01
15415190051Lê Thị Linh06/06/200119CNTTM01
16415190052Lương Ánh Linh20/12/200119CNTTM01
17415190054Phan Thị Mỹ Linh11/04/200119CNTTM01
18415190058Nguyễn Thị Lương07/09/200119CNTTM01
19415190059Nguyễn Thị Lương02/08/200019CNTTM01
20415190060Hồ Thị Yến Ly20/04/200119CNTTM01
21415190061Tô Thị Lý20/11/200119CNTTM01
22415190062Nguyễn Thị Như Mẫn03/03/200119CNTTM01
23415190064Nguyễn Thị My My12/10/200119CNTTM01
24415190068Nguyễn Thị Thúy Ngân04/03/200119CNTTM01
25415190074Ngô Thị Hồng Như31/10/200119CNTTM01
26415190075Nguyễn Quỳnh Như02/06/200119CNTTM01
27415190072Vũ Thị Hồng Nhung24/06/200119CNTTM01
28415190081Nguyễn Thị Phấn03/02/200119CNTTM01
29415190082Hoàng Hiếu Phi13/12/200119CNTTM01
30415190084Đinh Thị Bích Phượng28/04/200119CNTTM01
31415190087Lương Thị Lệ Quyên12/07/200119CNTTM01
32415190089Phạm Thị Tâm13/03/200119CNTTM01
33415190097Vũ Nguyễn Ngọc Thành14/10/200119CNTTM01
34415190098Lê Thị Thảo17/10/200119CNTTM01
35415190100Nguyễn Thị Thanh Thảo04/02/200119CNTTM01
36415190105Nguyễn Thị Thương01/06/200119CNTTM01
37415190102Phạm Thị Thu Thủy13/11/200119CNTTM01
38415190094Nguyễn Thị Tây Tịnh24/02/200119CNTTM01
39415190111Nguyễn Ngọc Trâm18/10/200119CNTTM01
40415190113Phạm Vũ Huyền Trân09/02/200119CNTTM01
41415190114Nguyễn Lê Phương Trinh17/11/200119CNT01
42415190117Phan Thị Trường26/09/200119CNTTM01
43415190115Phan Lam Trúc22/08/200119CNTTM01
44415190095Lê Thị Cẩm Tú11/12/200119CNTTM01