Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1415180075Nguyễn Văn Quân24/02/200018CNTDL01
2415180076Đỗ Thị Ngọc Quyên17/08/200018CNTDL01
3415180077Cao Thị Mỹ Quỳnh09/05/200018CNT01
4415180078Lê Thị Sương25/05/200018CNT01
5415180079Trương Tuệ Tâm17/01/200018CNTDL01
6415180081Lê Thị Quế Thanh15/05/200018CNT01
7415180150Nguyễn Tiến Thành08/12/199918CNTTM01
8415180083Đoàn Thị Thu Thảo20/01/200018CNT01
9415180084Nguyễn Thị Thảo07/02/200018CNT01
10415180085Trần Thị Nhược Thảo04/08/200018CNTTM01
11415180086Trần Thị Phương Thảo29/01/200018CNT01
12415180087Trương Nguyên Thảo03/10/200018CNTDL01
13415180080Lê Thị Hồng Thắm28/05/200018CNTTM01
14415180088Nguyễn Thị Thoại18/10/200018CNT01
15415180089Dương Đăng Thư11/07/200018CNTDL01
16415180090Hoàng Thị Hoài Thương15/01/200018CNTDL01
17415180091Nguyễn Thị Thuỳ19/09/200018CNT01
18415180092Trần Phương Thuỳ11/10/200018CNT01
19415180093Lê Thị Thuỷ23/04/200018CNT01
20415180096Ngô Thị Thùy28/05/200018CNT01
21415180094Đặng Diệu Thúy15/04/200018CNTDL01
22415180095Hồ Thanh Thúy12/08/200018CNTDL01
23415180098Cù Thị Thanh Trang22/10/200018CNT01
24415180099Đỗ Thị Huyền Trang29/10/200018CNT01
25415180100Nguyễn Thị Trang18/10/200018CNT01
26415180101Nguyễn Thị Kiều Trang21/06/200018CNTTM01
27415180151Nguyễn Thị Thanh Trang16/08/199918CNTTM01
28415180102Vũ Thị Thu Trang05/09/200018CNTTM01
29415180097Dương Bảo Trân02/05/200018CNTDL01
30415180103Lữ Ngọc Lan Trinh28/06/200018CNTDL01
31415170133Nguyễn Thị Phương Trinh19/04/199917CNT02
32415180104Nguyễn Thị Phương Trinh01/10/200018CNTTM01
33415180105Trần Mai Thùy Trinh03/05/200018CNTTM01
34415180106Ngô Thị Trúc25/11/200018CNT01
35415180107Phạm Thị Thanh Tuyền09/01/200018CNTTM01
36415180108Lê Thùy Uyên01/01/200018CNT01
37415170140Ngô Thị Thu Uyên05/05/199917CNTDL01
38415180109Phan Hồng Vân08/08/200018CNTDL01
39415180110Võ Thanh Vân18/03/200018CNT01
40415180111Lê Thị Tường Vi26/03/200018CNTTM01
41415180112Ngô Thị Nhàng Vi26/09/200018CNTDL01
42415180113Phạm Thị Phương Vi15/07/200018CNTTM01
43415180114Đặng Công Vũ30/05/200018CNTTM01
44415180115Lê Thị Tường Vy11/09/200018CNTDL01
45415180116Lê Thị Tường Vy21/11/200018CNT01
46415180117Vũ Thị Huyền Vy25/01/200018CNTDL01
47415180118Võ Thị Kim Xoàn26/03/200018CNTTM01
48415180119Phan Thị Diễm Xuân24/01/200018CNTTM01