Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1415190001Hoàng An02/06/200119CNTDL01
2415190002Nguyễn Thị Thúy An11/08/200119CNTDL01
3415190004Hoàng Phương Anh31/07/200119CNTDL01
4415190005Phạm Lan Anh22/05/200119CNTDL01
5415190011Huỳnh Nguyễn Thái Bảo02/12/200119CNTDL01
6415190013Kiều Đức Chức20/06/200119CNTDL01
7415190015Lê Tấn Dương19/04/200119CNTDL01
8415190016Trương Thùy Dương22/11/200019CNTDL01
9415190014Võ Thị Thùy Dung07/09/200119CNTDL01
10415190018Đào Thị Trà Giang25/01/200119CNTDL01
11415190021Tạ Nguyễn Quỳnh Giao29/04/200119CNTDL01
12415190028Nguyễn Thị Bảo Hân19/10/200119CNTDL01
13415190030Đoàn Thị Thu Hiền21/10/200119CNTDL01
14415190040Hoàng Thị Hương25/01/200119CNTDL01
15415190045Bùi Thị Hoa Lâm29/07/200119CNTDL01
16415190048Phan Thị Liên02/04/200119CNTDL01
17415190053Nguyễn Thị Hà Linh16/06/200119CNT01
18415190056Trần Đoàn Quỳnh Linh09/09/200119CNTDL01
19415190057Bùi Thị Thanh Loan21/12/200119CNTDL01
20415190065Văn Thị Khánh Mỹ04/01/200119CNTDL01
21415190066Hồ Hồng Ngân28/10/200119CNTDL01
22415190069Lương Kim Ngọc10/09/200119CNTDL01
23415190073Đặng Huyền Như20/11/200119CNTDL01
24415190075Nguyễn Quỳnh Như02/06/200119CNTTM01
25415190076Nguyễn Thị Quỳnh Như06/10/200119CNTDL01
26415190078Phan Thị Quỳnh Như10/10/200119CNTDL01
27415190071Nguyễn Thị Hồng Nhung12/02/200119CNTDL01
28415190079Lê Thị Kiều Oanh02/03/200119CNTDL01
29415190085Đỗ Thị Kim Phượng19/01/200119CNTDL01
30415190083Nguyễn Thị Hoàng Phúc13/02/200119CNTDL01
31415190086Đào Ngọc Quý12/02/200119CNTDL01
32415190088Võ Đặng Thùy Sang12/11/200119CNTDL01
33415190092Công Phúc Tiến20/01/200119CNTDL01
34415190093Nguyễn Minh Tiến19/08/200119CNTDL01
35415190108Trần Nguyễn Quỳnh Trang22/08/200119CNTDL01
36415190109Triệu Hoàng Minh Trang14/03/200119CNTDL01
37415190110Nguyễn Bảo Hoài Trâm11/08/200119CNTDL01
38415190112Nguyễn Thị Huyền Trân10/02/200119CNTDL01
39415190116Trương Thị Ngọc Truyền04/08/200119CNTDL01
40415190118Trần Lê Thái Uyên02/09/200119CNTDL01
41415190121Nguyễn Hiền Vy13/09/200119CNTDL01