Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1416180158Nguyễn Thị Ý Nhi02/06/200018CNDPH02
2416180159Trương Hoàng Yến Nhi26/03/200018CNDPH02
3416180160Nguyễn Thị Mỹ Như20/05/200018CNDPH01
4416180161Hoàng Thị Nhung04/04/200018CNDPH01
5416180162Phạm Thị Hồng Nhung28/11/200018CNDPH02
6416180163Vũ Thị Niền26/05/200018CNDPH02
7416180164Lương Hà Phương27/09/200018CNDPH02
8416180166Lê Tú Quyên22/12/200018CNDPH01
9416180167Nguyễn Thị Như Quỳnh16/04/200018CNDPH02
10416180168Phan Thị Thanh Tâm28/10/200018CNDPH02
11416180169Trần Thị Tịnh Tâm02/11/200018CNDPH01
12416180171Lê Thị Thảo02/04/200018CNDPH01
13416180170Nguyễn Thùy Thắm26/12/200018CNDPH01
14416180172Phan Thị Ánh Thi14/04/200018CNDPH01
15416180173Nguyễn Thị Kiều Thơ26/01/200018CNDPH01
16416180174Lương Thị Huỳnh Thư04/09/200018CNDPH01
17416180175Phan Thị Thuý Thương13/10/200018CNDPH02
18416180177Nguyễn Thị Thủy Tiên10/12/200018CNDPH01
19416180178Trịnh Thủy Tiên18/01/200018CNDPH01
20416180179Trương Văn Tiến18/03/200018CNDPH01
21416180180Trần Thị Huyền Trang01/02/200018CNDPH01
22416180181Lê Phan Huyền Trinh27/10/200018CNDPH02
23416180182Ngô Thị Kim Tuyến15/11/200018CNDPH02
24416180183Nguyễn Thị Tuyết20/02/200018CNDPH02
25416180184Nguyễn Thị Ánh Tuyết18/10/200018CNDPH02
26416180185Nguyễn Thị Vân28/01/200018CNDPH01
27416180189Hồ Lê Nhật Vy24/02/200018CNDPH01
28416180190Phạm Thị Vy17/07/200018CNDPH02
29416180191Phạm Thị Thanh Xuân01/01/200018CNDPH02
30416180192Đoàn Thị Như Ý06/04/200018CNDPH02