Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1416200076Nguyễn Văn Thế Anh18/09/200220CNQTHCLC01
2416200077Trần Kim Anh15/03/200220CNQTHCLC01
3416200075Trịnh Lan Anh08/11/200220CNQTHCLC01
4416200078Nguyễn Phan Hoàng Diễm10/09/200220CNQTHCLC01
5416200079Nguyễn Thị Dung13/01/200220CNQTHCLC01
6416200080Văn Ngọc Duy07/11/200220CNQTHCLC01
7416200081Nguyễn Thị Cẩm Hiền25/06/200220CNQTHCLC01
8416200082Lê Quốc Huy02/03/200220CNQTHCLC01
9416200084Đỗ Như Ngọc25/06/200220CNQTHCLC01
10416200083Nguyễn Thanh Nhi Ngọc22/06/200220CNQTHCLC01
11416200085Trịnh Hồ Bình Nguyên29/12/200220CNQTHCLC01
12416200086Nguyễn Hồng Hạnh Nhi26/08/200220CNQTHCLC01
13416200087Võ Lê Minh Quân12/07/200220CNQTHCLC01
14416200088Lê Thị Thu Sang22/01/200220CNQTHCLC01
15416200089Huỳnh Thị Thanh06/11/200220CNQTHCLC01
16416200090Lê Thị Kim Thơ15/10/200220CNQTHCLC01
17416200091Đào Nữ Ngọc Thư13/01/200220CNQTHCLC01
18416200092Nguyễn Anh Thy06/04/200220CNQTHCLC01
19416200093Trần Hoàng Tiến27/08/200220CNQTHCLC01
20416200095Lê Quỳnh Trang07/07/200220CNQTHCLC01
21416200094Dương Thục Trâm07/04/200220CNQTHCLC01
22416200096Lê Nguyễn Cát Tường08/10/200220CNQTHCLC01
23416200097Nguyễn Thị Thúy Vi20/06/200220CNQTHCLC01