Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1416170090Đặng Thị Nhân20/12/199918CNQTH01
2416170130Trần Thị Hồng Nhân03/08/199917CNQTH02
3416170215TRẦN BÙI YẾN NHI28/09/199917CNQTH01
4416170220DIỆP TÚ PHƯƠNG01/12/199917CNQTH03
5416170095Trà Thị Thanh Phương20/11/199717CNQTH01
6416170097Lương Tố Quyên09/11/199917CNQTH01
7416170136Lưu Như Quỳnh16/02/199917CNQTH02
8416170098Phan Như Quỳnh11/07/199917CNQTH01
9416170099Phạm Ngọc Thanh Sang27/04/199917CNQTH01
10416180064Bùi Tiến Thành01/09/200018CNQTH02
11416170143Trần Thị Thu Thảo09/08/199817CNQTH02
12416170225TRẦN THỊ THƠM15/07/199917CNQTH03
13416170230TRẦN ANH THƯ13/09/199917CNQTH03
14416170227NGUYỄN THỊ THU25/08/199917CNQTH03
15416170104Đỗ Thị Thu04/12/199917CNQTH01
16416170232NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN23/04/199917CNQTH03
17416170107Lê Thị Mỹ Tiên22/05/199917CNQTH01
18416170233CAO THỊ TRANG06/12/199917CNQTH03
19416170234CÙ THỊ THÙY TRANG27/03/199917CNQTH03
20416170109Trần Thị Phương Trang08/05/199917CNQTH01
21416170146Lê Thị Xuân Trà12/03/199917CNQTH02
22416170108Nguyễn Thị Ngọc Trâm24/06/199917CNQTH01
23416180199Saivatthana Vongxalaxith12/01/200018CNQTH02
24416170110Trần Ngọc Ánh Vy26/11/199917CNQTH01