Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200059Võ Thị Linh Anh26/10/200220CNJ02
2417200063Võ Lê Hướng Dương19/10/200220CNJ03
3417200064Nguyễn Thị Thuyền Duyên23/07/200220CNJ02
4417200066Phạm Thị Mỹ Duyên20/05/200220CNJ01
5417200065Phan Thị Mỹ Duyên27/12/200220CNJ03
6417200061Nguyễn Linh Đan14/11/200220CNJ01
7417200060Phan Linh Đan18/03/200220CNJ01
8417200062Võ Quang Đức28/03/200120CNJ02
9417200067Ngô Thị Thục Giang27/03/200220CNJ01
10417200068Nay H’Sếp06/07/200120CNJ03
11417200072Phạm Khánh Hằng13/03/200220CNJ01
12417200071Trương Thúy Hằng29/08/200220CNJ01
13417200069Nguyễn Thị Ngân Hà01/01/200220CNJ03
14417200070Hồ Ngọc Hân27/03/200220CNJ03
15417200073Phạm Thị Hậu02/11/200220CNJ03
16417200074Phạm Thúy Hiền18/06/200220CNJ01
17417200075Hồ Ngọc Duy Hiển28/01/200220CNJ01
18417190007Lê Thị Hiệp15/06/200119CNJ01
19417200076Đinh Thị Quỳnh Hoa31/07/200220CNJ01
20417200077Võ Thị Thu Hường22/04/200220CNJ03
21417200078Võ Trọng Huy06/09/200220CNJ03
22417200079Võ Nguyên Hy23/05/200220CNJ01
23417200080Trần Thị Ngọc Khánh17/05/200220CNJ03
24417200081Đặng Hoàng Khuê07/08/200220CNJ01
25417200082Nguyễn Thị Linh Kiều31/01/200220CNJ01
26417200083Thạch Thị Liên08/11/200220CNJ01
27417200086Ngô Thị Quý Linh28/09/200220CNJ01