Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200084Nguyễn Thị Thùy Linh19/05/200220CNJ01
2417200085Võ Thị Ngọc Linh29/09/200220CNJ01
3417200087Nguyễn Thị Lộc01/07/200220CNJ03
4417200088Phạm Thị Như Luận17/06/200220CNJ03
5417200090Hồ Thúy Ly03/09/200220CNJ01
6417200091Phạm Thị Thảo Ly08/01/200220CNJ02
7417200089Tưởng Ngọc Phương Ly10/08/200220CNJ03
8417200092Bùi Nhật Minh05/08/200220CNJ01
9417200093Đinh Thị Lê Na16/09/200220CNJ01
10417200095Đặng Thị Nga19/10/200220CNJ03
11417200094Nguyễn Thị Quỳnh Nga27/09/200220CNJ01
12417200096Huỳnh Thị Thanh Ngân01/11/200220CNJ01
13417200100Hoàng Thị Ngọc10/01/200220CNJ02
14417200099Nguyễn Bích Ngọc01/02/199820CNJ02
15417200097Nguyễn Thị Ngọc22/09/200220CNJ03
16417200098Phạm Thị Hoàng Ngọc08/10/200220CNJ01
17417200101Phan Thị Bích Ngọc12/08/200220CNJ01
18417190016Lê Thị Hạnh Nguyên07/05/200119CNJ01
19417200102Lê Trọng Nguyên29/01/200220CNJ01
20417200103Nguyễn Hữu Nguyên12/11/200220CNJ02
21417200104Hồ Thanh Nguyệt30/09/200220CNJ02
22417200106Dương Thị Phượng Nhi23/08/200220CNJ03
23417200107Nguyễn Trần Hoài Nhi06/04/200220CNJ02
24417200105Phan Thị Hiền Nhi02/04/200220CNJ01
25417200108Nguyễn Thị Quỳnh Như20/09/200220CNJ03
26417200109Trà Thị Quỳnh Như30/10/200220CNJ03
27417200110Lê Thị Nhung04/04/200320CNJ02