Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200111Nguyễn Thị Hải Phong26/06/200220CNJ03
2417200113Nguyễn Thị Thu Phương03/09/200220CNJ02
3417200112Phan Thị Trúc Phương16/11/200220CNJ02
4417190021Lê Phước Hồng Quân02/09/200119CNJ01
5417200115Nguyễn Trần Diễm Quỳnh07/09/200220CNJ02
6417200114Trần Nhật Quỳnh06/06/200220CNJ03
7417190061Trần Vũ Thúy Quỳnh15/03/200119CNJ02
8417200116Trần Ngọc Hạnh Sương15/07/200220CNJ02
9417200117Lê Thị Thanh Tài25/10/200220CNJ03
10417200118Lê Thị Minh Tâm10/06/200220CNJ02
11417200119Phạm Thị Thanh Tâm22/10/200220CNJ03
12417200121Đàm Nguyễn Thanh Thanh02/04/200220CNJ02
13417200122Võ Thị Thanh23/10/200220CNJ02
14417200123Thân Thị Thảo01/01/200220CNJ03
15417200120Trần Thị Hồng Thắm02/12/200220CNJ03
16417200125Hứa Hoàng Thi24/07/200220CNJ02
17417200124Nguyễn Thị Hoài Thi18/12/200020CNJ03
18417200127Bùi Thị Anh Thư04/06/200220CNJ01
19417200126Phạm Hoài Thư24/03/200220CNJ02
20417200129Dương Thị Thủy08/03/200220CNJ03
21417200130Lê Thị Xuân Thủy15/11/200220CNJ01
22417200128Nguyễn Hồ Thị Thanh Thúy17/07/200220CNJ02
23417200131Lê Thị Tiến09/03/200220CNJ02
24417200132Đặng Thị Tình18/06/200220CNJ02
25417200139Hồ Thị Quỳnh Trang23/03/200220CNJ02
26417200140Hoàng Thị Thùy Trang30/01/200220CNJ03
27417200136Lê Thị Huyền Trang11/08/200220CNJ03