Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200059Võ Thị Linh Anh26/10/200220CNJ02
2417200063Võ Lê Hướng Dương19/10/200220CNJ03
3417200064Nguyễn Thị Thuyền Duyên23/07/200220CNJ02
4417200066Phạm Thị Mỹ Duyên20/05/200220CNJ01
5417200065Phan Thị Mỹ Duyên27/12/200220CNJ03
6417200061Nguyễn Linh Đan14/11/200220CNJ01
7417200060Phan Linh Đan18/03/200220CNJ01
8417200062Võ Quang Đức28/03/200120CNJ02
9417200067Ngô Thị Thục Giang27/03/200220CNJ01
10417200068Nay H’Sếp06/07/200120CNJ03
11417200072Phạm Khánh Hằng13/03/200220CNJ01
12417200071Trương Thúy Hằng29/08/200220CNJ01
13417123161105ĐOÀN PHẠM ĐAN HÀ14/03/199818CNJ02
14417200069Nguyễn Thị Ngân Hà01/01/200220CNJ03
15417200070Hồ Ngọc Hân27/03/200220CNJ03
16417200073Phạm Thị Hậu02/11/200220CNJ03
17417200074Phạm Thúy Hiền18/06/200220CNJ01
18417200075Hồ Ngọc Duy Hiển28/01/200220CNJ01
19417200076Đinh Thị Quỳnh Hoa31/07/200220CNJ01
20417200077Võ Thị Thu Hường22/04/200220CNJ03
21417200078Võ Trọng Huy06/09/200220CNJ03
22417200079Võ Nguyên Hy23/05/200220CNJ01
23417200080Trần Thị Ngọc Khánh17/05/200220CNJ03
24417200081Đặng Hoàng Khuê07/08/200220CNJ01
25417200082Nguyễn Thị Linh Kiều31/01/200220CNJ01
26417200083Thạch Thị Liên08/11/200220CNJ01
27417200086Ngô Thị Quý Linh28/09/200220CNJ01
28417200084Nguyễn Thị Thùy Linh19/05/200220CNJ01
29417200085Võ Thị Ngọc Linh29/09/200220CNJ01
30417200087Nguyễn Thị Lộc01/07/200220CNJ03
31417200088Phạm Thị Như Luận17/06/200220CNJ03
32417200090Hồ Thúy Ly03/09/200220CNJ01
33417200091Phạm Thị Thảo Ly08/01/200220CNJ02
34417200089Tưởng Ngọc Phương Ly10/08/200220CNJ03
35417200092Bùi Nhật Minh05/08/200220CNJ01
36417200093Đinh Thị Lê Na16/09/200220CNJ01
37417200095Đặng Thị Nga19/10/200220CNJ03
38417200094Nguyễn Thị Quỳnh Nga27/09/200220CNJ01
39417200096Huỳnh Thị Thanh Ngân01/11/200220CNJ01
40417200100Hoàng Thị Ngọc10/01/200220CNJ02
41417200099Nguyễn Bích Ngọc01/02/199820CNJ02
42417200097Nguyễn Thị Ngọc22/09/200220CNJ03
43417200098Phạm Thị Hoàng Ngọc08/10/200220CNJ01
44417200101Phan Thị Bích Ngọc12/08/200220CNJ01
45417200102Lê Trọng Nguyên29/01/200220CNJ01
46417200103Nguyễn Hữu Nguyên12/11/200220CNJ02
47417200104Hồ Thanh Nguyệt30/09/200220CNJ02
48417200106Dương Thị Phượng Nhi23/08/200220CNJ03
49417200107Nguyễn Trần Hoài Nhi06/04/200220CNJ02
50417200105Phan Thị Hiền Nhi02/04/200220CNJ01
51417200108Nguyễn Thị Quỳnh Như20/09/200220CNJ03
52417200109Trà Thị Quỳnh Như30/10/200220CNJ03