Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200110Lê Thị Nhung04/04/200320CNJ02
2417200111Nguyễn Thị Hải Phong26/06/200220CNJ03
3417200113Nguyễn Thị Thu Phương03/09/200220CNJ02
4417200112Phan Thị Trúc Phương16/11/200220CNJ02
5417200115Nguyễn Trần Diễm Quỳnh07/09/200220CNJ02
6417200114Trần Nhật Quỳnh06/06/200220CNJ03
7417200116Trần Ngọc Hạnh Sương15/07/200220CNJ02
8417200117Lê Thị Thanh Tài25/10/200220CNJ03
9417200118Lê Thị Minh Tâm10/06/200220CNJ02
10417200119Phạm Thị Thanh Tâm22/10/200220CNJ03
11417200121Đàm Nguyễn Thanh Thanh02/04/200220CNJ02
12417200122Võ Thị Thanh23/10/200220CNJ02
13417200123Thân Thị Thảo01/01/200220CNJ03
14417200120Trần Thị Hồng Thắm02/12/200220CNJ03
15417200125Hứa Hoàng Thi24/07/200220CNJ02
16417200124Nguyễn Thị Hoài Thi18/12/200020CNJ03
17417200127Bùi Thị Anh Thư04/06/200220CNJ01
18417200126Phạm Hoài Thư24/03/200220CNJ02
19417200129Dương Thị Thủy08/03/200220CNJ03
20417200130Lê Thị Xuân Thủy15/11/200220CNJ01
21417200128Nguyễn Hồ Thị Thanh Thúy17/07/200220CNJ02
22417200131Lê Thị Tiến09/03/200220CNJ02
23417200132Đặng Thị Tình18/06/200220CNJ02
24417200139Hồ Thị Quỳnh Trang23/03/200220CNJ02
25417200140Hoàng Thị Thùy Trang30/01/200220CNJ03
26417200136Lê Thị Huyền Trang11/08/200220CNJ03