Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200296Lưu Ngọc Bảo Trang26/01/200120CNJCT2
2417200138Nguyễn Quỳnh Trang26/08/200220CNJ02
3417200141Trương Thị Minh Trang01/01/200220CNJ03
4417200137Võ Diệu Trang21/03/200220CNJ01
5417200133Bùi Thị Bảo Trân09/04/200220CNJ02
6417200135Lê Thị Hoàng Trân01/05/200220CNJ03
7417200134Nguyễn Huyền Trân13/08/200220CNJ01
8417200142Lê Thị Hoài Trinh26/04/200220CNJ02
9417200144Nguyễn Hữu Phương Trinh29/10/200220CNJ01
10417200143Nguyễn Võ Lan Trinh25/05/200220CNJ02
11417200146Lê Thanh Tuyền18/01/200220CNJ02
12417200145Lê Văn Phúc Tú09/04/200220CNJ01
13417200149Đỗ Thị Phương Uyên02/02/200220CNJ01
14417200147Thân Nguyễn Thạch Uyên02/09/200220CNJ02
15417200148Trương Thị Mỹ Uyên18/05/200220CNJ02
16417200150Võ Thu Uyên29/07/200220CNJ01
17417200152Nguyễn Thị Cẩm Vân22/10/200220CNJ03
18417200151Nguyễn Thị Thanh Vân07/07/200220CNJ02
19417200153Nông Thị Bích Vân01/12/200220CNJ03
20417200154Đỗ Thị Khánh Vũ07/07/200220CNJ02
21417200156Nguyễn Tường Vy12/07/200220CNJ03
22417200157Phạm Hà Tường Vy02/06/200220CNJ02
23417200155Trần Thị Tường Vy21/01/200220CNJ02
24417200158Ngô Nữ Hoàng Xuân23/01/200120CNJ03
25417200160Nguyễn Thị Hải Yến09/08/200220CNJ03
26417200159Nguyễn Thị Minh Yến05/02/200220CNJ01