Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190058Ngô Thị Liên Phương30/04/200119CNJ02
2417190019Ngô Thị Ngọc Phương31/05/200119CNJ01
3417190059Nguyễn Hà Phương28/04/200119CNJ02
4417190021Lê Phước Hồng Quân02/09/200119CNJ01
5417190060Trần Thị Thục Quyên06/05/200119CNJ02
6417190023Nguyễn Thị Như Quỳnh10/05/200119CNJ01
7417190063Phạm Thị Tú Quỳnh26/12/200119CNJ02
8417190061Trần Vũ Thúy Quỳnh15/03/200119CNJ02
9417190024Nguyễn Thị Thu Sương03/02/200119CNJ01
10417190064Trần Lê Minh Tâm02/09/200119CNJ02
11417190065Trần Thị Tuệ Tâm14/11/200119CNJ02
12417190025Nguyễn Thị Phương Thảo25/07/200119CNJ01
13417190066Nguyễn Thị Thịnh06/08/200119CNJ02
14417170177Diệp Minh Thi21/04/199917CNJ02
15417190026Lê Thanh Thiện30/12/200019CNJ01
16417190067Nguyễn Trần Đoan Thục12/12/200119CNJ02
17417190027Lê Thị Thương22/05/200119CNJ01
18417190028Lê Thị Thu Thùy05/03/200119CNJ01
19417190029Lê Ngọc Thủy Tiên19/06/200119CNJ01
20417190069Đặng Thị Trang11/04/200119CNJ02
21417190030Nguyễn Phạm Thùy Trang25/05/200119CNJ01
22417190031Bùi Thị Kim Trinh15/04/200119CNJ01
23417190071Nguyễn Đỗ Yến Trinh22/08/200119CNJ02
24417180072Võ Thanh Tú10/04/200018CNJ01
25417190073Đào Thị Vân12/08/200119CNJ02
26417190032Lê Thị Cẩm Vân25/03/200119CNJ01
27417190072Phạm Thị Thảo Vân03/06/200119CNJ02
28417190034Võ Thị Bảo Vi01/11/200119CNJ01
29417190035Nguyễn Thị Minh Viên29/05/200119CNJ01
30417190074Lê Công Vương11/06/200119CNJ02
31417190075Lương Thị Thảo Vy25/08/200119CNJ02
32417190036Nguyễn Hoàng Thúy Vy14/12/200119CNJ01
33417190037Nguyễn Lê Nữ Thiên Xuân23/01/200119CNJ01
34417190038Trương Cảnh Yên16/11/200119CNJ01