Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190002Trần Thị Phương Anh31/08/200119CNJ01
2417190003Phan Nhật Ánh14/04/200119CNJ01
3417190039Trần Thị Thu Bông24/05/200119CNJ02
4417190004Hoàng Thị Thùy Duyên25/08/200119CNJ01
5417190042Nguyễn Đường Duyên15/09/200119CNJ02
6417190005Dương Thị Trường Giang24/11/200119CNJ01
7417190043Nguyễn Hương Giang05/07/200119CNJ02
8417190009Trần Thị A Lin16/01/200119CNJ01
9417190047Nguyễn Thị Như Ly05/01/200119CNJ02
10417190011Lê Nguyễn Trà My16/05/200119CNJ01
11417190049Hà Thị Nga02/02/200119CNJ02
12417190048Phạm Thị Nga21/05/200119CNJ02
13417190050Nguyễn Hoàng Kim Ngân29/03/200119CNJ02
14417190056Nguyễn Thị Thùy Nhung10/12/200119CNJ02
15417190020Hà Nguyễn Minh Phương10/07/200119CNJ01
16417190059Nguyễn Hà Phương28/04/200119CNJ02
17417190023Nguyễn Thị Như Quỳnh10/05/200119CNJ01
18417190065Trần Thị Tuệ Tâm14/11/200119CNJ02
19417190067Nguyễn Trần Đoan Thục12/12/200119CNJ02
20417190027Lê Thị Thương22/05/200119CNJ01
21417190028Lê Thị Thu Thùy05/03/200119CNJ01
22417190069Đặng Thị Trang11/04/200119CNJ02
23417190030Nguyễn Phạm Thùy Trang25/05/200119CNJ01
24417190031Bùi Thị Kim Trinh15/04/200119CNJ01
25417190073Đào Thị Vân12/08/200119CNJ02
26417190035Nguyễn Thị Minh Viên29/05/200119CNJ01
27417190075Lương Thị Thảo Vy25/08/200119CNJ02
28417190037Nguyễn Lê Nữ Thiên Xuân23/01/200119CNJ01
29417190038Trương Cảnh Yên16/11/200119CNJ01