Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190001Trần Thị Lan Anh13/04/200119CNJ01
2417190040Hà Thị Kim Chi19/06/200119CNJ02
3417190041Lê Thị Mỹ Dung22/08/200119CNJ02
4417190045Nguyễn Thị Bích Hạnh23/03/200119CNJ02
5417190044Nguyễn Thị Bích Hằng22/10/200119CNJ02
6417190006Nguyễn Thị Thu Hà26/03/200119CNJ01
7417190008Nguyễn Thị Hiếu31/10/200119CNJ01
8417190007Lê Thị Hiệp15/06/200119CNJ01
9417190046Lê Thị Hồng13/01/200119CNJ02
10417190013Võ Thị Thanh Nga22/05/200119CNJ01
11417190014Đặng Thị Hồng Ngân08/03/200119CNJ01
12417190015Lê Thị Bích Ngọc08/04/200119CNJ01
13417190053Phan Thị Hải Ngọc01/09/200119CNJ02
14417190054Dương Thị Thảo Nguyên01/02/200119CNJ02
15417190016Lê Thị Hạnh Nguyên07/05/200119CNJ01
16417190057Trần Thị Hoàng Ni20/06/200119CNJ02
17417190018Phan Nữ Hoàng Phong20/04/200119CNJ01
18417190058Ngô Thị Liên Phương30/04/200119CNJ02
19417190019Ngô Thị Ngọc Phương31/05/200119CNJ01
20417190021Lê Phước Hồng Quân02/09/200119CNJ01
21417190060Trần Thị Thục Quyên06/05/200119CNJ02
22417190063Phạm Thị Tú Quỳnh26/12/200119CNJ02
23417190061Trần Vũ Thúy Quỳnh15/03/200119CNJ02
24417190024Nguyễn Thị Thu Sương03/02/200119CNJ01
25417190064Trần Lê Minh Tâm02/09/200119CNJ02
26417190025Nguyễn Thị Phương Thảo25/07/200119CNJ01
27417190066Nguyễn Thị Thịnh06/08/200119CNJ02
28417190026Lê Thanh Thiện30/12/200019CNJ01
29417190029Lê Ngọc Thủy Tiên19/06/200119CNJ01
30417190071Nguyễn Đỗ Yến Trinh22/08/200119CNJ02
31417190032Lê Thị Cẩm Vân25/03/200119CNJ01
32417190072Phạm Thị Thảo Vân03/06/200119CNJ02
33417190034Võ Thị Bảo Vi01/11/200119CNJ01
34417190074Lê Công Vương11/06/200119CNJ02
35417190036Nguyễn Hoàng Thúy Vy14/12/200119CNJ01