Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180009Võ Thị Vân Anh21/02/200018CNJ01
2417180002Nguyễn Phước Gia Ân18/07/200018CNJ01
3417180015Châu Thị Ngọc Hà16/11/200018CNJ01
4417180016Trần Ngân Hà25/08/200018CNJ01
5417123161107PHẠM THANH HẢI01/02/199816CNJ03
6417180020Nguyễn Thị Thảo Hiền07/06/200018CNJ02
7417180022Trịnh Thị Thu Hiếu29/10/200018CNJ01
8417180023Phạm Thị Như Hoa26/01/200018CNJ01
9417180024Lê Thị Hoài06/08/200018CNJ01
10417180027Đào Thị Hường21/10/198818CNJ02
11417180031Huỳnh Thị Lan Kiều16/07/200018CNJ02
12417180035Hoàng Thị Thùy Linh25/04/200018CNJ02
13417180039Lương Thị Na11/09/200018CNJ02
14417180040Lê Thị Nga25/06/200018CNJ02
15417180042Nguyễn Trương Như Ngọc30/05/200018CNJ02
16417170198Võ Thị Yến Ngọc05/02/199918CNJ02
17417170251Hồ Minh Nguyên08/09/199817CNJCT2
18417180044Nguyễn Thị Minh Nguyệt21/01/200018CNJ01
19417180045Đặng Thị Lan Nhi18/04/200018CNJ02
20417180047Võ Thị Yến Như25/06/200018CNJ02
21417180051Nguyễn Văn Thanh Phương01/12/200018CNJ02
22417180052Phan Ngọc Quí10/01/200018CNJ01
23417180053Nguyễn Thị Quỳnh07/02/200018CNJ02
24417180055Tô Thị Như Quỳnh24/09/200018CNJ01
25417180059Ngô Thị Thu Sang10/03/200018CNJ01
26417180060Hồ Thị Thanh Tâm02/04/200018CNJ02
27417170176Đỗ Thị Phương Thảo26/12/199818CNJ02
28417180063Thái Thị Thảo02/05/200018CNJ02
29417180065Trần Thị Mỹ Thịnh04/08/200018CNJ01
30417180253Đỗ Ngọc Thúy01/10/199918CNJ01
31417180067Trần Nguyễn Uyên Thy06/10/200018CNJ02
32417180069Nguyễn Công Quỳnh Trang28/08/200018CNJ02
33417180073Nguyễn Tuấn01/07/200018CNJ02
34417180077Trần Thị Bích Vân12/04/200018CNJ01
35417170219Võ Thị Đông Xuân15/04/199917CNJ03