Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180003Cao Lan Anh15/01/200018CNJ02
2417180004Hoàng Phương Anh30/05/200018CNJ02
3417180005Lê Minh Anh03/03/200018CNJ02
4417180006Nguyễn Ngọc Hoàng Anh28/06/200018CNJ02
5417180007Nguyễn Thị Quỳnh Anh29/05/200018CNJ02
6417180008Trương Hoàng Kim Anh27/02/200018CNJ02
7417180009Võ Thị Vân Anh21/02/200018CNJ01
8417180002Nguyễn Phước Gia Ân18/07/200018CNJ01
9417180010Võ Thị Minh Châu04/07/200018CNJ02
10417180011Vũ Thị Băng Châu26/10/200018CNJ02
11417180013Phan Thị Ngọc Diễm23/08/200018CNJ01
12417180019Nguyễn Thị Hạnh29/03/200018CNJ02
13417180017Ngô Minh Hằng14/05/200018CNJ01
14417180015Châu Thị Ngọc Hà16/11/200018CNJ01
15417180016Trần Ngân Hà25/08/200018CNJ01
16417180020Nguyễn Thị Thảo Hiền07/06/200018CNJ02
17417180021Trần Thị Thúy Hiền21/11/200018CNJ02
18417180022Trịnh Thị Thu Hiếu29/10/200018CNJ01
19417180023Phạm Thị Như Hoa26/01/200018CNJ01
20417180024Lê Thị Hoài06/08/200018CNJ01
21417180027Đào Thị Hường21/10/198818CNJ02
22417180029Nguyễn Thị Thu Huyền04/11/200018CNJ01
23417180030Văn Kiều Khương12/10/200018CNJ02
24417180031Huỳnh Thị Lan Kiều16/07/200018CNJ02
25417180032Đặng Đình Lam08/04/200018CNJ02