Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180009Võ Thị Vân Anh21/02/200018CNJ01
2417180002Nguyễn Phước Gia Ân18/07/200018CNJ01
3417180015Châu Thị Ngọc Hà16/11/200018CNJ01
4417180016Trần Ngân Hà25/08/200018CNJ01
5417180020Nguyễn Thị Thảo Hiền07/06/200018CNJ02
6417180022Trịnh Thị Thu Hiếu29/10/200018CNJ01
7417180023Phạm Thị Như Hoa26/01/200018CNJ01
8417180024Lê Thị Hoài06/08/200018CNJ01
9417180027Đào Thị Hường21/10/198818CNJ02
10417180031Huỳnh Thị Lan Kiều16/07/200018CNJ02
11417180035Hoàng Thị Thùy Linh25/04/200018CNJ02
12417180036Trần Ngọc Phương Linh19/06/199918CNJ01
13417180038Lê Trần Thị Nhị Lý16/10/200018CNJ02
14417180039Lương Thị Na11/09/200018CNJ02
15417180040Lê Thị Nga25/06/200018CNJ02
16417170199Nguyễn Bảo Ngọc28/10/199917CNJ03
17417180042Nguyễn Trương Như Ngọc30/05/200018CNJ02
18417170198Võ Thị Yến Ngọc05/02/199918CNJ02
19417170251Hồ Minh Nguyên08/09/199817CNJCT2
20417180044Nguyễn Thị Minh Nguyệt21/01/200018CNJ01
21417180045Đặng Thị Lan Nhi18/04/200018CNJ02
22417180047Võ Thị Yến Như25/06/200018CNJ02
23417180050Lê Thị Hồng Phương02/11/200018CNJ01
24417180051Nguyễn Văn Thanh Phương01/12/200018CNJ02
25417180052Phan Ngọc Quí10/01/200018CNJ01
26417180053Nguyễn Thị Quỳnh07/02/200018CNJ02
27417180055Tô Thị Như Quỳnh24/09/200018CNJ01
28417180059Ngô Thị Thu Sang10/03/200018CNJ01
29417180060Hồ Thị Thanh Tâm02/04/200018CNJ02
30417180061Phạm Nguyễn Phương Tâm16/08/200018CNJ02
31417170176Đỗ Thị Phương Thảo26/12/199818CNJ02
32417180063Thái Thị Thảo02/05/200018CNJ02
33417180065Trần Thị Mỹ Thịnh04/08/200018CNJ01
34417180253Đỗ Ngọc Thúy01/10/199918CNJ01
35417180067Trần Nguyễn Uyên Thy06/10/200018CNJ02
36417180069Nguyễn Công Quỳnh Trang28/08/200018CNJ02
37417180073Nguyễn Tuấn01/07/200018CNJ02
38417180077Trần Thị Bích Vân12/04/200018CNJ01