Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180057Trương Thị Kim Quỳnh05/09/199918CNJ01
2417180058Hồ Ngọc My Sa12/02/200018CNJ02
3417180059Ngô Thị Thu Sang10/03/200018CNJ01
4417180060Hồ Thị Thanh Tâm02/04/200018CNJ02
5417180061Phạm Nguyễn Phương Tâm16/08/200018CNJ02
6417170136Phạm Thị Thanh Tâm15/01/199917CNJ01
7417170176Đỗ Thị Phương Thảo26/12/199818CNJ02
8417180062Lê Thị Thảo15/01/200018CNJ01
9417180063Thái Thị Thảo02/05/200018CNJ02
10417180065Trần Thị Mỹ Thịnh04/08/200018CNJ01
11417180064Trương Thị Khánh Thiện04/09/200018CNJ01
12417180066Võ Thị Huỳnh Thư21/05/200018CNJ01
13417180253Đỗ Ngọc Thúy01/10/199918CNJ01
14417180067Trần Nguyễn Uyên Thy06/10/200018CNJ02
15417180069Nguyễn Công Quỳnh Trang28/08/200018CNJ02
16417180071Trương Thị Thùy Trang17/03/200018CNJ02
17417180068Lê Quý Trâm15/07/200018CNJ01
18417180073Nguyễn Tuấn01/07/200018CNJ02
19417180074Nguyễn Thị Ánh Tuyết16/09/200018CNJ02
20417180075Lê Thị Thu Uyên16/01/200018CNJ01
21417180076Nguyễn Thuý Vân05/11/200018CNJ01
22417180077Trần Thị Bích Vân12/04/200018CNJ01
23417180078Lê Thị Vượng06/12/200018CNJ02
24417180079Nguyễn Thị Tường Vy29/11/200018CNJ01
25417170219Võ Thị Đông Xuân15/04/199917CNJ03
26417170220Nguyễn Thị Kim Yến09/01/199917CNJ03