Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170184Nguyễn Thị Thùy An20/07/199917CNJ03
2417170148Phạm Thị Hoàng Anh03/12/199917CNJ02
3417170111Đào Thị Ngọc Ánh31/07/199917CNJ01
4417170112Đặng Ngọc Thái Bình17/07/199917CNJ01
5417170149Đỗ Thị Bảo Châu11/08/199917CNJ02
6417170113Bùi Lâm Chi18/05/199917CNJ01
7417121151106Đặng Nguyên Cúc03/04/199717CNJ01
8417170151Hà Phương Dung01/05/199917CNJ02
9417170186Nguyễn Thị Ngọc Dung17/04/199917CNJ03
10417170152Trần Thị Thùy Dung27/12/199917CNJ02
11417170115Nguyễn Thị Hồng Duyên15/06/199917CNJ01
12417170153Nguyễn Thị Khánh Duyên25/01/199917CNJ02
13417170150Đặng Quốc Đạt05/01/199917CNJ02
14417123161104LÊ THỊ QUỲNH GIAO10/04/199816CNJ03
15417170187Nguyễn Thị Trà Giang01/10/199917CNJ03
16417170189Hoàng Thị Thanh Hằng11/01/199917CNJ03
17417170117Nguyễn Thị Lệ Hằng20/04/199917CNJ01
18417170157Nguyễn Thị Phượng Hằng06/10/199917CNJ02
19417170158Phạm Thanh Hằng17/03/199917CNJ02
20417121161106NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG27/05/199816CNJ01
21417170116Ngô Đình Hà16/05/199917CNJ01
22417170188Nguyễn Thị Ngọc Hà28/06/199917CNJ03
23417170156Vũ Hoàng Hân10/10/199917CNJ02
24417170118Võ Thị Diệu Hậu28/07/199917CNJ01
25417170191Nguyễn Thị Diệu Hiền20/10/199817CNJ03
26417170192Phan Thanh Hiền17/07/199917CNJ03
27417170119Trà Thị Thảo Hiền26/12/199917CNJ01
28417170190Trần Minh Hiền06/12/199917CNJ03
29417170120Hồ Nguyễn Thảo Hiếu01/01/199917CNJ01