Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170203Hồ Quế Phương05/08/199917CNJ03
2417170134Huỳnh Phạm Hoài Phương25/02/199917CNJ01
3417170171Nguyễn Trần Mai Phương10/08/199917CNJ02
4417170172Nguyễn Thị Bích Phượng07/07/199917CNJ02
5417121161127NGUYỄN VŨ XUÂN QUỲNH03/02/199816CNJ01
6417170173Lê Thị Út Quyên03/10/199917CNJ02
7417170204Nguyễn Thị Thúy Quỳnh17/08/199917CNJ03
8417170174Nguyễn Văn Sĩ09/09/199917CNJ02
9417170135Dương Hoàng Cẩm Sương20/01/199917CNJ01
10417170175Bùi Thị Minh Tâm02/01/199917CNJ02
11417170136Phạm Thị Thanh Tâm15/01/199917CNJ01
12417170137Đinh Thị Bích Thảo03/12/199917CNJ01
13417170206Lê Thị Hương Thảo30/08/199917CNJ03
14417170205Nguyễn Thị Phương Thảo01/01/199917CNJ03
15417170177Diệp Minh Thi21/04/199917CNJ02
16417170207Nguyễn Thị Đan Thi24/01/199917CNJ03
17417122161135NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG29/09/199817CNJ02
18417170208Nguyễn Thị Thư25/10/199917CNJ03
19417170138Nguyễn Thị Thường28/11/199917CNJ01
20417170139Nguyễn Thị Minh Thùy23/08/199917CNJ01
21417170140Lê Thị Thanh Thủy24/02/199917CNJ01
22417170179Đỗ Nguyễn Đoan Thy12/09/199917CNJ02
23417170210Đỗ Thị Thu Trang12/11/199917CNJ03
24417170209Lường Huyền Trang16/03/199917CNJ03
25417170180Phan Thị Thu Trang12/06/199917CNJ02
26417170211Vũ Thị Trang31/07/199917CNJ03
27417123151128Nguyễn Thị Thanh Trà10/02/199717CNJ03
28417170212Phạm Thị Đông Triều15/11/199917CNJ03
29417170214Trần Nguyên Bội Tuyền10/10/199917CNJ03
30417170213Hồ Thanh Tuyên02/04/199917CNJ03
31417170142Lê Đoàn Thục Uyên12/03/199917CNJ01
32417170182Nguyễn Hoàng Phương Uyên02/11/199917CNJ02
33417170216Lê Thị Hồng Vân06/12/199917CNJ03
34417170144Nguyễn Thiệu Khánh Vân25/02/199917CNJ01
35417170143Trần Thị Thùy Vân03/05/199917CNJ01
36417121161144TRƯƠNG THỊ THÚY VI27/05/199816CNJ01
37417170217Lê Thị Ngọc Viên30/05/199917CNJ03
38417170145Nguyễn Thị Ngàn Vui23/09/199917CNJ01
39417123161145NGUYỄN THỊ THÚY VY19/03/199817CNJ03
40417170218Hồ Thị Tường Vy06/06/199917CNJ03
41417170146Nguyễn Lưu Hoàng Vy22/01/199917CNJ01
42417170220Nguyễn Thị Kim Yến09/01/199917CNJ03