Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170184Nguyễn Thị Thùy An20/07/199917CNJ03
2417121161101LÊ VĂN ANH21/10/199716CNJ01
3417170148Phạm Thị Hoàng Anh03/12/199917CNJ02
4417122161102TRẦN THỊ VÂN ANH31/10/199816CNJ02
5417170111Đào Thị Ngọc Ánh31/07/199917CNJ01
6417170112Đặng Ngọc Thái Bình17/07/199917CNJ01
7417170149Đỗ Thị Bảo Châu11/08/199917CNJ02
8417122151101Lê Hồng Bảo Châu25/02/199715CNJ02
9417122161103TRƯƠNG QUỲ NHÃ CHI20/10/199816CNJ02
10417170113Bùi Lâm Chi18/05/199917CNJ01
11417121151106Đặng Nguyên Cúc03/04/199717CNJ01
12417170151Hà Phương Dung01/05/199917CNJ02
13417170186Nguyễn Thị Ngọc Dung17/04/199917CNJ03
14417170152Trần Thị Thùy Dung27/12/199917CNJ02
15417170115Nguyễn Thị Hồng Duyên15/06/199917CNJ01
16417170153Nguyễn Thị Khánh Duyên25/01/199917CNJ02
17417170150Đặng Quốc Đạt05/01/199917CNJ02
18417123161104LÊ THỊ QUỲNH GIAO10/04/199816CNJ03
19417170187Nguyễn Thị Trà Giang01/10/199917CNJ03
20417170189Hoàng Thị Thanh Hằng11/01/199917CNJ03
21417170117Nguyễn Thị Lệ Hằng20/04/199917CNJ01
22417170157Nguyễn Thị Phượng Hằng06/10/199917CNJ02
23417170158Phạm Thanh Hằng17/03/199917CNJ02
24417121161106NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG27/05/199816CNJ01
25417170116Ngô Đình Hà16/05/199917CNJ01
26417170188Nguyễn Thị Ngọc Hà28/06/199917CNJ03