Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417122161135NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG29/09/199817CNJ02
2417170208Nguyễn Thị Thư25/10/199917CNJ03
3417170138Nguyễn Thị Thường28/11/199917CNJ01
4417170139Nguyễn Thị Minh Thùy23/08/199917CNJ01
5417170140Lê Thị Thanh Thủy24/02/199917CNJ01
6417170179Đỗ Nguyễn Đoan Thy12/09/199917CNJ02
7417170210Đỗ Thị Thu Trang12/11/199917CNJ03
8417170209Lường Huyền Trang16/03/199917CNJ03
9417170180Phan Thị Thu Trang12/06/199917CNJ02
10417170211Vũ Thị Trang31/07/199917CNJ03
11417123151128Nguyễn Thị Thanh Trà10/02/199717CNJ03
12417170212Phạm Thị Đông Triều15/11/199917CNJ03
13417170214Trần Nguyên Bội Tuyền10/10/199917CNJ03
14417170213Hồ Thanh Tuyên02/04/199917CNJ03
15417170142Lê Đoàn Thục Uyên12/03/199917CNJ01
16417170182Nguyễn Hoàng Phương Uyên02/11/199917CNJ02
17417170216Lê Thị Hồng Vân06/12/199917CNJ03
18417170144Nguyễn Thiệu Khánh Vân25/02/199917CNJ01
19417170143Trần Thị Thùy Vân03/05/199917CNJ01
20417121161144TRƯƠNG THỊ THÚY VI27/05/199816CNJ01
21417170217Lê Thị Ngọc Viên30/05/199917CNJ03
22417170145Nguyễn Thị Ngàn Vui23/09/199917CNJ01
23417123161145NGUYỄN THỊ THÚY VY19/03/199817CNJ03
24417170218Hồ Thị Tường Vy06/06/199917CNJ03
25417170146Nguyễn Lưu Hoàng Vy22/01/199917CNJ01
26417170220Nguyễn Thị Kim Yến09/01/199917CNJ03