Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200218Nguyễn Thị Mỹ Huyền23/10/200220CNH03
2417200219Trần Khánh Huyền24/08/200220CNH02
3417200216Trần Thị Huyền09/06/200220CNH01
4417200221Phạm Thị Nhật Khánh02/09/200220CNH03
5417200222Lê Nhật Linh25/08/200220CNH02
6417200223Trần Khánh Linh03/06/200220CNH03
7417200224Nguyễn Thị Phương Ly24/05/200220CNH02
8417200226Phùng Thị Hương Ly12/12/200220CNH01
9417200225Tạ Khánh Ly12/11/200220CNH02
10417200227Nguyễn Thị Hải Lý11/10/200220CNH01
11417200228Nguyễn Hữu Hoàng Như Mai26/08/200220CNH03
12417200229Trần Thị Mai20/02/200220CNH02
13417200230Phạm Gia My01/07/200220CNH01
14417200231Trần Phan Diệu My22/10/200220CNH01
15417200232Vũ Thị Lê Na15/02/200220CNH01
16417200233Lê Thị Nga14/02/200220CNH03
17417200235Đoàn Thị Thúy Ngân20/11/200220CNH02
18417200237Huỳnh Nguyễn Kim Ngân17/06/200220CNH03
19417200238Nguyễn Thị Ngân02/02/200220CNH02
20417200234Nguyễn Thị Xuân Ngân02/04/200220CNH02
21417200236Nguyễn Thu Ngân22/01/200220CNH01
22417200241Cao Thị Minh Ngọc22/08/200220CNH02
23417200239Hà Nguyễn Giáng Ngọc26/10/200120CNH01
24417200240Nguyễn Thị Bích Ngọc19/09/200220CNH01
25417200242Nguyễn Thị Thanh Nhàn25/01/200220CNH03