Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200245Huỳnh Thị Yến Nhi28/10/200220CNH01
2417200248Nguyễn Phan Yến Nhi22/12/200220CNH03
3417200247Nguyễn Thị Lan Nhi10/05/200220CNH02
4417200243Nguyễn Trần Thảo Nhi01/01/200220CNH02
5417200246Trần Linh Nhi17/11/200220CNH03
6417200244Trần Thị Tuyết Nhi25/03/200220CNH02
7417200249Ngô Thị Quỳnh Như23/04/200220CNH02
8417200250Phạm Thị Quỳnh Như25/04/200220CNH01
9417200251Nguyễn Thị Hồng Nhung08/09/200220CNH02
10417200252Nguyễn Thị Nhung08/02/200220CNH01
11417200253Nguyễn Hoàng Nhật Phương23/09/200220CNH03
12417200254Lê Thị Bích Phượng03/04/200220CNH01
13417200256Phạm Thị Phượng03/12/200220CNH03
14417200255Trần Thị Minh Phượng10/06/200220CNH02
15417200257Phan Thị Quỳnh18/06/200220CNH03
16417200258Trần Thị Quỳnh21/06/200220CNH01
17417200259Đào Thị Huyền Sâm30/03/200220CNH02
18417200260Phan Thị Thu Sương25/08/200220CNH03
19417200263Nguyễn Phương Thanh07/04/200220CNH02
20417200262Phạm Thị Thu Thanh18/02/200220CNH02
21417200261Trần Nguyễn Lộc Thanh14/11/200220CNH01
22417200265Đoàn Thị Thanh Thảo10/09/200220CNH03
23417200267Huỳnh Thị Thu Thảo01/04/200220CNH01
24417200266Nguyễn Ngọc Thanh Thảo05/08/200220CNH01
25417200268Nguyễn Thị Thanh Thảo29/05/200220CNH01