Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200264Võ Thị Thu Thảo12/10/200220CNH02
2417200269Trương Thị Ngọc Thơ06/09/200220CNH03
3417200271Lê Anh Thư12/01/200220CNH03
4417200270Nguyễn Ngọc Anh Thư23/03/200220CNH01
5417200272Dương Thị Hồng Thương16/03/200220CNH03
6417200273Huỳnh Thị Hoài Thương22/06/200220CNH03
7417200274Bùi Mai Thy09/12/200220CNH03
8417200282Đoàn Thị Ngọc Trang10/02/200220CNH03
9417200281Lê Thị Thùy Trang29/01/200220CNH02
10417200280Phạm Thị Trang01/08/200220CNH03
11417200275Nguyễn Thị Trà05/10/200220CNH03
12417200276Bùi Thị Thùy Trâm22/02/200220CNH01
13417200278Phạm Thị Bích Trâm02/02/200220CNH01
14417200277Trần Thái Bảo Trâm11/07/200220CNH01
15417200279Phan Ngọc Huyền Trân17/11/200220CNH02
16417200283Nguyễn Thị Trúc13/07/200220CNH02
17417200284Phạm Thị Kim Trúc01/01/200220CNH01
18417200285Ngô Cát Tường24/05/200220CNH01
19417200286Trương Vi Tuyết28/03/200220CNH03
20417200287Võ Khánh Uyên12/01/200220CNH02
21417200288Trương Thị Thúy Vân02/02/200220CNH03
22417200289Trần Thị Hồng Viên24/01/200220CNH03
23417200291Đoàn Thị Vy21/01/200220CNH02
24417200290Lê Thị Hà Vy15/01/200220CNH03
25417200292Lương Thảo Yên18/10/200220CNH02
26417200293Huỳnh Thị Hải Yến20/11/200220CNH03