Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200193Võ Thị Thúy An20/11/200220CNH02
2417200197Nguyễn Lê Hoàng Anh24/04/200220CNH02
3417200196Nguyễn Thị Kim Anh30/05/200220CNH01
4417200195Nguyễn Thị Lan Anh20/02/200220CNH02
5417200194Phan Thị Quỳnh Anh20/12/200220CNH02
6417200198Võ Minh Ánh26/10/200220CNH01
7417200199Phạm Chi Băng15/03/200220CNH01
8417200200Dương Thị Đắc Diên04/02/200220CNH01
9417200201Trần Thị Thùy Dương11/06/200220CNH03
10417200203H' Duyên23/10/200220CNH02
11417200202Phạm Thị Duyên20/11/200220CNH01
12417200204Võ Thị Mỹ Duyên11/03/200220CNH01
13417200205Trần Thị Trà Giang17/10/200220CNH01
14417200208Biện Thị Mỹ Hạnh01/07/200220CNH02
15417200209Nguyễn Thu Hạnh28/07/200220CNH03
16417200207Lê Thị Thúy Hằng04/04/200120CNH03
17417200206Nguyễn Thị Minh Hằng04/12/199920CNH02
18417200210Nguyễn Thị Hảo29/06/200220CNH02
19417200211Võ Thị Ngọc Hiền14/06/200220CNH03
20417200212Ngô Thị Ngọc Hiệp15/07/200220CNH01
21417200213Võ Thị Thu Hoài16/12/200220CNH01
22417200215Tôn Thất Tân Hưng11/10/200220CNH01
23417200214Nguyễn Thị Kiều Huân05/08/200220CNH02
24417200220Hà Võ Khánh Huyền06/05/200220CNH03
25417200217Nguyễn Thị Khánh Huyền09/07/200220CNH03
26417200218Nguyễn Thị Mỹ Huyền23/10/200220CNH03
27417200219Trần Khánh Huyền24/08/200220CNH02
28417200216Trần Thị Huyền09/06/200220CNH01
29417200221Phạm Thị Nhật Khánh02/09/200220CNH03