Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200222Lê Nhật Linh25/08/200220CNH02
2417200223Trần Khánh Linh03/06/200220CNH03
3417200224Nguyễn Thị Phương Ly24/05/200220CNH02
4417200226Phùng Thị Hương Ly12/12/200220CNH01
5417200225Tạ Khánh Ly12/11/200220CNH02
6417200227Nguyễn Thị Hải Lý11/10/200220CNH01
7417200228Nguyễn Hữu Hoàng Như Mai26/08/200220CNH03
8417200229Trần Thị Mai20/02/200220CNH02
9417200230Phạm Gia My01/07/200220CNH01
10417200231Trần Phan Diệu My22/10/200220CNH01
11417200232Vũ Thị Lê Na15/02/200220CNH01
12417200233Lê Thị Nga14/02/200220CNH03
13417200235Đoàn Thị Thúy Ngân20/11/200220CNH02
14417200237Huỳnh Nguyễn Kim Ngân17/06/200220CNH03
15417200238Nguyễn Thị Ngân02/02/200220CNH02
16417200234Nguyễn Thị Xuân Ngân02/04/200220CNH02
17417200236Nguyễn Thu Ngân22/01/200220CNH01
18417200241Cao Thị Minh Ngọc22/08/200220CNH02
19417200239Hà Nguyễn Giáng Ngọc26/10/200120CNH01
20417200240Nguyễn Thị Bích Ngọc19/09/200220CNH01
21417200242Nguyễn Thị Thanh Nhàn25/01/200220CNH03
22417200245Huỳnh Thị Yến Nhi28/10/200220CNH01
23417200248Nguyễn Phan Yến Nhi22/12/200220CNH03
24417200247Nguyễn Thị Lan Nhi10/05/200220CNH02
25417200243Nguyễn Trần Thảo Nhi01/01/200220CNH02
26417200246Trần Linh Nhi17/11/200220CNH03
27417200244Trần Thị Tuyết Nhi25/03/200220CNH02
28417200249Ngô Thị Quỳnh Như23/04/200220CNH02
29417200250Phạm Thị Quỳnh Như25/04/200220CNH01