Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200251Nguyễn Thị Hồng Nhung08/09/200220CNH02
2417200252Nguyễn Thị Nhung08/02/200220CNH01
3417200253Nguyễn Hoàng Nhật Phương23/09/200220CNH03
4417200254Lê Thị Bích Phượng03/04/200220CNH01
5417200256Phạm Thị Phượng03/12/200220CNH03
6417200255Trần Thị Minh Phượng10/06/200220CNH02
7417200257Phan Thị Quỳnh18/06/200220CNH03
8417200258Trần Thị Quỳnh21/06/200220CNH01
9417200259Đào Thị Huyền Sâm30/03/200220CNH02
10417200260Phan Thị Thu Sương25/08/200220CNH03
11417200263Nguyễn Phương Thanh07/04/200220CNH02
12417200262Phạm Thị Thu Thanh18/02/200220CNH02
13417200261Trần Nguyễn Lộc Thanh14/11/200220CNH01
14417200265Đoàn Thị Thanh Thảo10/09/200220CNH03
15417200267Huỳnh Thị Thu Thảo01/04/200220CNH01
16417200266Nguyễn Ngọc Thanh Thảo05/08/200220CNH01
17417200268Nguyễn Thị Thanh Thảo29/05/200220CNH01
18417200264Võ Thị Thu Thảo12/10/200220CNH02
19417200269Trương Thị Ngọc Thơ06/09/200220CNH03
20417200271Lê Anh Thư12/01/200220CNH03
21417200270Nguyễn Ngọc Anh Thư23/03/200220CNH01
22417200272Dương Thị Hồng Thương16/03/200220CNH03
23417200273Huỳnh Thị Hoài Thương22/06/200220CNH03
24417200274Bùi Mai Thy09/12/200220CNH03
25417200282Đoàn Thị Ngọc Trang10/02/200220CNH03
26417200281Lê Thị Thùy Trang29/01/200220CNH02
27417200280Phạm Thị Trang01/08/200220CNH03
28417200275Nguyễn Thị Trà05/10/200220CNH03
29417200276Bùi Thị Thùy Trâm22/02/200220CNH01
30417200278Phạm Thị Bích Trâm02/02/200220CNH01
31417200277Trần Thái Bảo Trâm11/07/200220CNH01
32417200279Phan Ngọc Huyền Trân17/11/200220CNH02
33417200283Nguyễn Thị Trúc13/07/200220CNH02
34417200284Phạm Thị Kim Trúc01/01/200220CNH01
35417200285Ngô Cát Tường24/05/200220CNH01
36417200286Trương Vi Tuyết28/03/200220CNH03
37417200287Võ Khánh Uyên12/01/200220CNH02
38417200288Trương Thị Thúy Vân02/02/200220CNH03
39417200289Trần Thị Hồng Viên24/01/200220CNH03
40417200291Đoàn Thị Vy21/01/200220CNH02
41417200290Lê Thị Hà Vy15/01/200220CNH03
42417200292Lương Thảo Yên18/10/200220CNH02
43417200293Huỳnh Thị Hải Yến20/11/200220CNH03