Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190121Phạm Vy Thảo Ly08/07/200119CNH01
2417180143Nguyễn Chí Mẫn09/04/200018CNH01
3417190122Nguyễn Thị Huyền My11/05/200119CNH01
4417190159Đặng Huỳnh Luy Na15/12/200119CNH02
5417190160Kim Thúy Ngân22/12/200119CNH02
6417190123Nguyễn Thị Thủy Ngân02/03/200119CNH01
7417190124Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc04/03/200119CNH01
8417190161Phạm Như Ngọc01/09/200119CNH02
9417190162Võ Lê Hồng Nguyên25/08/200119CNH02
10417190125Đào Thị Ánh Nguyệt01/05/200119CNH01
11417190163Nguyễn Thị Nguyệt18/09/200119CNH02
12417190164Lê Thị Thanh Nhàn10/03/200119CNH02
13417190126Lê Thị Phương Nhi09/06/200119CNH01
14417190165Lê Thị Thúy Nhi29/01/200119CNH02
15417190166Lê Thị Vân Nhi07/08/200119CNH02
16417180161Phùng Lâm Oanh08/01/200018CNH02
17417190127Lê Nghĩa Mai Ơn10/12/200119CNH01
18417190167Nguyễn Thị Ngọc Quyên17/01/200119CNH02
19417190128Nguyễn Kim Bảo Quỳnh22/05/200119CNH01
20417190129Dương Thị Soa02/02/200119CNH01
21417190168Phan Thị Diễm Sương13/06/200119CNH02
22417190130Hồ Thị Thanh Tâm07/01/200119CNH01
23417190132Nguyễn Thị Thạch Thảo10/01/200119CNH01
24417190246Nông Thị Thế05/06/200019CNH02
25417190171Đặng Lê Uyên Thi03/11/200119CNH02
26417190133Phạm Võ Quí Thi21/07/200119CNH01