Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190172Lê Thị Thanh Thuận09/02/200119CNH02
2417190134Hứa Thị Thủy27/02/200119CNH01
3417190135Trần Anh Thy23/09/200119CNH01
4417190136Trần Hoàng Thủy Tiên29/05/200119CNH01
5417190138Hoàng Đài Trang28/09/200119CNH01
6417190175Nguyễn Như Trang26/01/200119CNH02
7417190137Lê Hoàng Bảo Trâm18/07/200119CNH01
8417190174Lương Vũ Trâm08/06/200119CNH02
9417190176Nguyễn Văn Triều20/04/200119CNH02
10417190177Hà Ngọc Trinh27/05/200119CNH02
11417190139Phan Thị Hoàng Trinh17/01/200119CNH01
12417190178Phan Hoàng Viết Trung06/10/200119CNH02
13417190140Trần Hiếu Trung24/04/200119CNH01
14417190179Trần Thị Ái Tuyết10/01/200119CNH02
15417190141Trần Thị Thanh Tú01/04/200119CNH01
16417190180Tô Thị Thảo Uyên12/12/200119CNH02
17417190181Nguyễn Thị Hoàng Vân29/10/200119CNH02
18417190245Bùi Nguyễn Phượng Vi19/05/200019CNH01
19417190142Phạm Thị Hồng Vinh26/01/200119CNH01
20417190182Đào Thị Thảo Vy11/06/200119CNH02
21417190143Ninh Thị Xuân23/01/200119CNH01
22417190144Nguyễn Thị Đông Yên24/02/200119CNH01
23417180190Phạm Thị Tú Yên04/12/200018CNH02
24417190183Đoàn Thị Diệu Yến14/08/200119CNH02
25417190145Lê Thị Hoàng Yến29/10/200119CNH01
26417190184Phạm Hải Yến24/10/200119CNH02