Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190147Nguyễn Phùng Bảo Anh24/07/200119CNH02
2417190107Đoàn Thị Ngọc Ánh30/05/200119CNH01
3417190148Trần Thị Diệu21/11/200119CNH02
4417190110Trần Thùy Dương15/12/200119CNH01
5417190111Nguyễn Thị Mỹ Duyên12/04/200119CNH01
6417190115Nguyễn Võ Minh Hằng16/09/200119CNH01
7417190113Vi Ngọc Hân25/08/200119CNH01
8417190151Đặng Thị Thúy Hoa06/02/200119CNH02
9417190153Thái Thị Thu Huyền28/02/200119CNH02
10417190154Dương Thụy Kha10/07/200119CNH02
11417190116Nguyễn Thị Lành14/07/200119CNH01
12417190120Dương Võ Nhất Linh02/06/200119CNH01
13417190155Võ Thị Nhật Linh23/03/200119CNH02
14417190124Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc04/03/200119CNH01
15417190161Phạm Như Ngọc01/09/200119CNH02
16417190125Đào Thị Ánh Nguyệt01/05/200119CNH01
17417190165Lê Thị Thúy Nhi29/01/200119CNH02
18417190166Lê Thị Vân Nhi07/08/200119CNH02
19417190128Nguyễn Kim Bảo Quỳnh22/05/200119CNH01
20417190129Dương Thị Soa02/02/200119CNH01
21417180252Trần Thị Phương Thảo27/07/199918CNH01
22417190171Đặng Lê Uyên Thi03/11/200119CNH02
23417190133Phạm Võ Quí Thi21/07/200119CNH01
24417190172Lê Thị Thanh Thuận09/02/200119CNH02
25417190138Hoàng Đài Trang28/09/200119CNH01
26417190174Lương Vũ Trâm08/06/200119CNH02
27417190139Phan Thị Hoàng Trinh17/01/200119CNH01
28417190140Trần Hiếu Trung24/04/200119CNH01
29417190180Tô Thị Thảo Uyên12/12/200119CNH02
30417190245Bùi Nguyễn Phượng Vi19/05/200019CNH01
31417190183Đoàn Thị Diệu Yến14/08/200119CNH02
32417190145Lê Thị Hoàng Yến29/10/200119CNH01
33417190184Phạm Hải Yến24/10/200119CNH02