Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190106Bùi Thị Nguyên Anh16/06/200119CNH01
2417190146Lê Thị Hoàng Anh10/10/200119CNH02
3417190108Trần Thị Ngọc Châu16/04/200119CNH01
4417190109Ngô Thị Na Chi02/11/200119CNH01
5417190149Nguyễn Thị Hà21/08/200119CNH02
6417190150Bùi Thị Minh Hải21/11/200119CNH02
7417190114Nguyễn Lê Kiều Hân13/07/200119CNH01
8417190152Nguyễn Thị Hường28/10/200119CNH02
9417190117Nguyễn Thị Liễu17/04/200119CNH01
10417190118Trần Thị Liệu22/04/200119CNH01
11417190119Ngô Phạm Mỹ Linh30/08/200119CNH01
12417190156Nguyễn Thị Thùy Loan07/10/200119CNH02
13417190157Phạm Thị Ly25/11/200119CNH02
14417190121Phạm Vy Thảo Ly08/07/200119CNH01
15417190122Nguyễn Thị Huyền My11/05/200119CNH01
16417190159Đặng Huỳnh Luy Na15/12/200119CNH02
17417190160Kim Thúy Ngân22/12/200119CNH02
18417190123Nguyễn Thị Thủy Ngân02/03/200119CNH01
19417190162Võ Lê Hồng Nguyên25/08/200119CNH02
20417190163Nguyễn Thị Nguyệt18/09/200119CNH02
21417190164Lê Thị Thanh Nhàn10/03/200119CNH02
22417190126Lê Thị Phương Nhi09/06/200119CNH01
23417190127Lê Nghĩa Mai Ơn10/12/200119CNH01
24417190167Nguyễn Thị Ngọc Quyên17/01/200119CNH02
25417190168Phan Thị Diễm Sương13/06/200119CNH02
26417190130Hồ Thị Thanh Tâm07/01/200119CNH01
27417190132Nguyễn Thị Thạch Thảo10/01/200119CNH01
28417190246Nông Thị Thế05/06/200019CNH02
29417190134Hứa Thị Thủy27/02/200119CNH01
30417190135Trần Anh Thy23/09/200119CNH01
31417190136Trần Hoàng Thủy Tiên29/05/200119CNH01
32417190175Nguyễn Như Trang26/01/200119CNH02
33417190137Lê Hoàng Bảo Trâm18/07/200119CNH01
34417190176Nguyễn Văn Triều20/04/200119CNH02
35417190177Hà Ngọc Trinh27/05/200119CNH02
36417190178Phan Hoàng Viết Trung06/10/200119CNH02
37417190179Trần Thị Ái Tuyết10/01/200119CNH02
38417190141Trần Thị Thanh Tú01/04/200119CNH01
39417190181Nguyễn Thị Hoàng Vân29/10/200119CNH02
40417190142Phạm Thị Hồng Vinh26/01/200119CNH01
41417190182Đào Thị Thảo Vy11/06/200119CNH02
42417190143Ninh Thị Xuân23/01/200119CNH01
43417190144Nguyễn Thị Đông Yên24/02/200119CNH01